Valsts institūcijas

Skolas reģistrācijas apliecība

Bibliotēkas reģistrācijas apliecība

Skolas akreditācijas lapa

Izglītības programmu akreditācijas lapas

Izglītības programmu licences


Bērnu tiesību aizsardzības likums jauniešiem draudzīgā valodā

Par personas datu apstrādi un aizsardzību attālinātā mācību procesā (Datu valsts inspekcija)

Videokameru uzstādīšana un videonovērošanas veikšana fiziskas personas privātīpašumā (Datu valsts inspekcija)

Pašvaldība, skola

Uzvedības un dalības noteikumi stundās attālinātajā mācību procesā

Attālinātais process 1.-4.klasēs

Kārtība par izglītījamo individuālām konsultācijām klātienē


Iekšējās kārtības noteikumi 1.-4.klasei

Iekšējās kārtības noteikumi 5.-12.klasei


Mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi


Apmeklētāju uzturēšanas kārtība

Rīcības plāns Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai


Skolas pašnovērtējums 2020

Skolas pašnovērtējums 2021

Skolas nolikums

Domes lēmums


Iesniegums (pamatskola)

Iesniegums (vidusskola)


JTV uzņemsanas kārtība izglītojamo uzņemsanai 2022./2023.m.g.

Skolēnu uzņemšanas kārtība 7.klasē

Skolēnu uzņemšanas kārtība 10.klasē


Iesniegums personalizētas viedkartes saņemšanai

Iesnieguma paraugs


Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība