Valsts institūcijas

Skolas reģistrācijas apliecība

Bibliotēkas reģistrācijas apliecība

Skolas akreditācijas lapa

Izglītības programmu akreditācijas lapas

Izglītības programmu licences


Bērnu tiesību aizsardzības likums jauniešiem draudzīgā valodā

Pašvaldība, skola

Mācību procesa organizēšanas kārtība 2020./21.m.g.


Iekšējās kārtības noteikumi 1.-4.klasei

Iekšējās kārtības noteikumi 5.-12.klasei


Mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi


Apmeklētāju uzturēšanas kārtība

Rīcības plāns Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai


Skolas pašnovērtējums 2020

Skolas nolikums

Domes lēmums


Iesniegums (pamatskola)

Iesniegums (vidusskola)