Aktuāli

Nodarbības notiek Mātera ielā 30 un ir par brīvu :)

Lai pretendētu dalībai programmā 2022./2023.m.g.:

Skolēni, kas programmu apguvuši jau 2021./2022.m.g., tajā varēs turpināt darboties bez konkursa, ja vecāki līdz 22.08.2022. aizpilda un iesniedz skolas sekretārei skolas sagatavotu iesnieguma veidlapu (fiziski skolas kancelejā Mātera ielā 30 vai elektroniski parakstītu e-pastā: jtvsk@izglitiba.jelgava.lv). Iesnieguma veidlapa pieejama pie skolas sekretāres vai šeit (*.docx)>>.

Skolēni, kas programmā 2021./2022.m.g. nav darbojušies, līdz 22.08.2022.:

  1. vecāki aizpilda un iesniedz skolas sekretārei skolas sagatavotu iesnieguma veidlapu (fiziski skolas kancelejā Mātera ielā 30 vai elektroniski parakstītu e-pastā: jtvsk@izglitiba.jelgava.lv). Iesnieguma veidlapa pieejama pie skolas sekretāres vai šeit (*.docx)>>.;
  2. iesūta (WhatsApp) kritērijiem atbilstošu patstāvīgā darba video. Kur sūtīt un ko, skatiet šeit (*.pdf)>> 2.punktā.

Par programmu

TEHNISKĀS JAUNRADES PROGRAMMA
"IT / INŽENIERZINĀTNES"
JTV un citu pilsētas skolu skolēniem!

Programmas mērķis ir, skolēnam praktiski darbojoties, iepazīties ar dažādām IT un inženierzinātņu sfērām un jaunajām tehnoloģijām. Atrast "savu" jomu, kuru vēlas apgūt padziļināti un, eksperimentāli darbojoties, kopā ar komandu radīt savu produktu. Tiesa, šāds mērķis ir sasniedzams tikai ar vecāku atbalstu, tamdēļ grupas konsultācijas ir pieejamas arī vecākiem!

2022./2023. mācību gada laikā mēs strādāsim pie komandas veidošanas principiem, programmēsim dažādus robotus, darbosimies ar konstruktoriem, būvēsim robotizētas konveijera līnijas, projektēsim un drukāsim ar 3D printeriem un CNC darbgaldiem kā arī daudz cita!

Piesakot bērnu programmā, no vecākiem un bērniem mēs sagaidām vismaz divu dažādu patstāvīgu tehniski radošo darbu izstrādi - pa vienam katrā semestrī. Darbu aizstāvēšana janvārī un Tehniski radošo darbu dienā maijā! Darbu tēmas un aizstāvēšanas laiki tiks precizēti mācību gada laikā.

Uzņemšanas kārtība un mācību process šeit >>.