Plānotā sadarbība 2021./2022.m.g.

Datums Pasākums Norises vieta