Aktualitātes

20.05.2024.

Uzņemšana 10.klasē

2024./2025. mācību gada 10.klases skolēnu reģistrācija
JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLĀ
2024. gada 2. jūlijā plkst. 9.00 – 12.00
2024. gada 3. jūlijā plkst. 9.00 – 14.00
2024. gada 4. jūlijā plkst. 14.00 – 17.00
klātienē, Meiju ceļā 9
Iesniegumi tiek reģistrēti vienotā rindā, hronoloģiskā secībā, ievērojot iesniegšanas datumu un laiku.
Skolēns vai tā likumiskais pārstāvis iesniedz:
• iesniegumu
• apliecības par pamatizglītību kopiju (uzrādot oriģinālu)
• sekmju izraksta kopiju (uzrādot oriģinālu)
Uzņemšanu 10. klasē organizē, ņemot vērā vērtējumu summu, ko veido:
• mācību priekšmetu vidējais vērtējums
• 9.klases gada vērtējums latviešu valodā, literatūrā, matemātikā, angļu valodā
• vērtējums valsts pārbaudes darbos ne mazāks kā 25 %.
10. klasē netiek uzņemti skolēni ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā.

Skolēnu uzņemšanas kārtība 10.klasē (2024./2025.māc.g.) (.PDF)

JTV izvēļu grozi vidusskolā (.PDF)

Iesniegums (vidusskola) (.DOCX)

7.KLASĒ, vispārējās pamatizglītības programmā, UZŅEMŠANA NAV PAREDZĒTA! Skolēnu skaits

25.06.2024.

Nometne

04.06.2024.

Jelgavas valstspilsētas izglītības kvalitātes balvas pasniegšana (+ galerija)

Goda grāmatas pasākums

Šodien Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš par augstiem mācību sasniegumiem 2023./2024. mācību gadā sveica 33 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 7.-12. klašu skolēnus, kuru vidējais vērtējums nav zemāks par 8,5 ballēm.
Visaugstākos mācību rezultātus – 9,62 balles – sasniedzis 10.klases skolnieks Pāvels Baks.
Apsveicam izglītības kvalitātes balvas ieguvējus! Paldies skolotājiem un vecākiem!

31.05.2024.

Goda grāmatas pasākums (+ galerija)

Goda grāmatas pasākums

31.maijā Jelgavas Tehnoloğiju vidusskolā notika Goda grāmatas pasākums, kurā tika sumināti mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētāji, viņu skolotāji un vecāki. Paldies skolēniem par zinātkāri, neatlaidību un sasniegumiem! Paldies skolotājiem par ieguldījumu skolēnu talantu attīstībā! Paldies vecākiem par atbalstu bērniem un sadarbību ar skolu!

31.05.2024.

2023./2024. mācību gada noslēgums (+ galerija)

2023./2024. mācību gada noslēgums

Paldies visiem Jelgavas Tehnoloğiju vidusskolas skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem par kopā pavadīto mācību gadu! Lai saulaina, prieka burbuļiem pilna vasara!

27.05.2024.

Godināti skolēni par augstiem sasniegumiem olimpiādēs un konkursos (+ galerija)

Apbalvošana pie Jelgavas domes priekšsēdētāja

26.maijā, Mītavas koncertzālē notika valsts un novada skolēnu olimpiāžu uzvarētāju pieņemšana pie Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja.
Sveicam mūsu skolēnus un skolotājus!

24.05.2024.

Pilsētas svētki 2024 (galerija)

Pilsētas svētki 2024

17.05.2024.

Pēdējais zvans 9. un 12.klasēm (galerija)

Pēdējais zvans 9. un 12.klasēm

Arhīvs 2023./2024.m.g.

Arhīvs 2022./2023.m.g.

Arhīvs 2021./2022.m.g.

Arhīvs 2020./2021.m.g.

Arhīvs 2019./2020.m.g.

Arhīvs 2018./2019.m.g.

Arhīvs 2017./2018.m.g.