APSTIPRINĀTS
Ar Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktora
05.01.2024. rīkojumu  Nr. 2
Konsultācijas 2023./2024 m.g. 2. semestris
  Skolotājs Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Kabinets
Latviešu valoda, literatūra un teātra māksla ARČUGOVA EVITA 7:45-8:25 13:50-15:34       302
HERMANE VITA       7:45-8:25
9.c
14:00-15:00
  211
KOZLOVA RŪTA     15:25-17:25   13:55-14:35 212
LAUNAGA VELGA 14:00-15:00 14:00-14:40 14:00-15:30     210
LEILANDE INTA     13:55-14:35      
LIEKNA ELĪZA       14:40-16:05   112
PLIVČA INĀRA     14:40-16:05   14:40-16:05 211
TREIJA AIJA         8:00-8:30 Teātra klase
ULMANE ILZE 7:45-8:25 7:45-8:25 7:45-8:25 7:45-8:25 7:45-8:25 209
ZNOTIŅA-KAZINOVSKA ZANDA       15:25-16:10   023
Matemātika, tehniskā grafika, ievads inženierzinībās BALTIŅA LAIMA   7:50-8:30   13:55-16:05   123
DOVĀNE IEVA   14:40-15:20
8.b,d,c
13:55-14:35
7.kl.
14:40-15:20
11. kl.
14:40-15:20
8.a
  119
DUNCE ANTRA 14:40-16:05   14:40-15:20     120
KANCĒVIČA DZINTRA 14:40-16:25 14:40-15:30       123
MEDAINE LĀSMA   14:40-15:20
5.c
14:40-15:10
6.a,7.kl,9.a
14:40-15:20
6.b
  121
SMAGARE AIJA 14:40-15:20     7:45-8:25
13:10-13:50
12:10-12:50 216
SOLDATENOKA IEVA 13:55-15:20     13:55-15:00   319
VRONSKIS OLAFS         16:50-17:02 316
Vēsture, sociālās zinības,kultūra un māksla, politika un tiesības PIRVICA VIVIĀNA   14:40-15:20 14:40-16:16     312
SAULĀJA ILZE   14:40-15:20       122
SKUDRA ILZE 15:20-16:10       14:40-16:07 314
VOJEVODOVA KSENIJA     13:55-16:00     313
VUGULE ĒRIKA       7:45-8:30   312
Svešvaloda ANŠEVICA SVETLANA 15:25-16:50   15:25-16:05     110
BLUMBERGA INETA   13:10-14:35 13:10-13:50 7:45-8:25 7:45-8:25 309
CAUNA IEVA 15:25-16:45 13:55-14:35   15:25-16:18   208
CEPLĪTE IVETA 7:30-8:25     7:30-8:23 7:30-8:20 214
GALNIECE BAIBA 7:55-8:25
8:00-8:25
14:00-15:00
  13:00-14:00   307
GĀLE MARUTA     13:10-13:50     214
IVANOVA ILZE 14:40-15:20 14:40-15:20 14:40-15:20 13:55-15:55   217
KAKTIŅA ALISE 14:40-16:00       14:40-15:30 310
315
OLŠTEINE SANITA     14:40-16:30 15:20-16:23   310
OZOLA NORA   14:40-15:20       112
ŠNEIDERE SARMĪTE   13:55-15:20 13:55-15:40     111
VANAGA ALĪNA 8:00-8:30 13:50-15:00 8:00-8:30 12:50-13:50   106
308
ŽIVJUKA SVETLANA     13:55-16:00 13:10-14:20   218
Dabas zinības, bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija ANTOŅEVIČA ANITA     16:00-17:00 16:10-17:10   215
BIRKENBAUMA DAINA 14:40-16:00     14:40-15:20   301
GRUNTE VALDA 15:20-16:20     14:30-16:20   322
KAGAINE VIKTORIJA 14:40-15:20         215
MIGLĀNE VERONIKA   15:20-16:10     13:50-14:50 215
STŪRĀNE ILONA 14:00-15:40     14:40-16:10   317
Fizika EIZENGRAUDS MĀRTIŅŠ 17:30-18:30
2.4. nedēļa otrdiena16.25-18.09
18:10-18:50
1.3. nedēļa otrdiena
15:25-17:09
17:10-17:50
      212
LUKJANČIKOVS ANDREJS         14:40- 15:12 219
Datorika BAUSKA ILVIJA 15:25-16:15     14:40-16:00   315
DAMBĪTE EVITA 13.55 - 15.20 13.55 - 14.35       316
RIEKSTIŅŠ TOMS   13.55 - 15.05 16.10 - 16.50     320
VIRŠIČA INA         13:55-14:35 320
Dizains un tehnoloģijas
BAHMANIS IVARS   12:10-15:20       024
GLINSKA VITA 11:40-13:10 12:50-14:10       001
JEVSINA ZANDA Pāra
13:50-15:45
 022
Nepāra
15:20-17:15
021
        022
RUMJANCEVS AINARS   15:25-16:15       023
STEPENA LINDA       13:50-15:55   022
Vizuālā māksla ERDMANE VIOLETA     14:40-16:50   13:55-14:35 9.a 012
ROMANOVA SOLVITA     14:40-15:20
8.b, 9.c
14:40-15:12
10.a, 11.a
  010
320
ŠLOSBERGA MAIJA     13:55-16:00 13:55-15:20   010
Mūzika DAMLICA-ĶERE AGITA 13:55-15:20   13:55-15:20     009
DŪDA-DZENE GUNDEGA 13:10-13:50         aktu zāle
SVITIŅA MAIJA 13:55-15:11   13:55-15:11   13:55-15:11 008
Sports un veselība ACTIŅA MAIJA       14:40-15:45   Sporta zāle
AUSĒJS EDIJS         13:55-16:05 Sporta zāle
AUZIŅA ZINAIDA 7:45-8:25 13:55-15:15       Sporta zāle
KIZĀNE KRISTĪNE 13:00-13:50 13:55-15:25       Sporta zāle
LORENCE SANTA   15:25-16:05 13:55-15:20     Sporta zāle
MEŽĪTIS RIČARDS 7:50-8:25   7:50-8:25   7:50-8:25 Sporta zāle
RUTKA IRĒNA     7:45-8:25 14:40-15:40   Sporta zāle
Sākumskola ĀNE AIJA   13:10-13:50   13:10-13:50   207
BAUMANE INITA   13:10-14:45       307
BRIĢE SANITA 13:10-14:20   14:00-15:10     205
CIELAVA SMAIDA 13:00-13:45 13:00-13:45   13:00-13:47   103
JURJĀNE REGĪNA 13:10-14:35     13:10-14:35   101
KAUŅECKAITE LAILA     12:50-13:50 12:50-13:50   204
KRŪMA SINTIJA   13:10-14:20 13:10-14:20     206
NAMNIECE KRISTĪNE     12:00-13:10 12:50-14:00   202
OSTROVSKA OĻESJA     11:40-12:47 11:40-12:50   306
PIĻUKA JANĪNA     13:00-14:20   12:00-13:00 303
RANKEVICA RASMĪTE 14:00-14:30 12:10-12:50     13:00-14:10 104
SIKSNA ANDŽELIKA 13:10-14:00 13:10-14:00       109
SKAIDIŅA AGNESE   13:00-14:00 13:00-14:00     304
ŠMITE INGRĪDA 12:10-12:50     13:00-14:40   203
VOLGEMUTE ILZE   13:00-14:00 13:00-14:28     305
ZAREMBA SANTA 13:00-14:10   13:00-14:10     102