Dokumenti

Valsts institūcijas

Skolas reģistrācijas apliecība

Bibliotēkas reģistrācijas apliecība

Skolas akreditācijas lapa


Bērnu tiesību aizsardzības likums jauniešiem draudzīgā valodā

Par personas datu apstrādi un aizsardzību attālinātā mācību procesā (Datu valsts inspekcija)

Videokameru uzstādīšana un videonovērošanas veikšana fiziskas personas privātīpašumā (Datu valsts inspekcija)