Aktuāli

Nodarbības notiek skolas ēkā Jelgavā, Meiju ceļā 9, telpās 002 un 003 cokolstāvā un ir par brīvu :)

Lai pretendētu dalībai programmā 2024./2025.m.g.:

Skolēni, kas programmu apguvuši jau 2023./2024.m.g., mācību tēmas apguvuši vismaz 70% apjomā un aizstāvējuši patstāvīgos tehniski radošos darbus, tajā varēs turpināt darboties bez konkursa, ja vecāki līdz 14.06.2024. aizpilda un iesniedz skolas sekretārei skolas sagatavotu iesnieguma veidlapu (fiziski skolas kancelejā Meiju ceļā 9 vai elektroniski parakstītu e-pastā: jtvsk@izglitiba.jelgava.lv). Iesnieguma veidlapa pieejama pie skolas sekretāres vai šeit (*.docx)>>.
Ja šādu pretendentu ir vairāk, kā pieejamo vietu jaunajā mācību gadā konkrētajā vecuma grupā, tad skola var uzņemt skolēnus ar augstāku mācību tēmu apguves procentu vai rīkot iestājpārbaudījumus.

Skolēni, kas programmā 2023./2024.m.g. nav darbojušies, piedalās iestājpārbaudījumos. Par to saturu, formu un laiku skola paziņo pēc mācību gada beigām (no 17.jūnija līdz 31.jūlijam) skolas mājas lapā un facebook.com/JelgavasTehnologijuVsk.

Nodarbību laiki 2023./2024.m.g.

GrupaLaiksDiena
1.kl.13.10 - 14.35trešdiena (abas grupas)
2.kl.13.55 - 15.20pirmdiena, otrdiena
3.kl.13.55 - 15.20otrdiena, ceturtdiena
4.kl.14.40 - 16.05ceturtdiena
5.-6.kl.14.40 - 16.05trešdiena
7.-9.kl.15.25 - 16.50pirmdiena

Par programmu

TEHNISKĀS JAUNRADES PROGRAMMA
"IT / INŽENIERZINĀTNES"
JTV un citu pilsētas skolu skolēniem!

Kāpēc mēs darbojamies:

Mūsu misija ir būt par mūžizglītības mācību iestādi, kuras mērķis ir veicināt brīvas, atbildīgas un apmierinātas personības, kas ir spējīga orientēties dzīvē, veidošanos.
Sekmēt ģimenes veselumu.
Radīt drošu, interesantu, aizraujošu vidi, kurā cilvēks vēlas darboties, iepazīt, izmēģināt un pielietot praksē dažādas IT, inženierzinātņu tehnoloģijas un uzņēmējdarbības prasmes. Vidi, kas māca, atbalsta, iedvesmo un atbrīvo radošumu, audzinot cilvēku, kurš spēj gudri pārvaldīt savus, ģimenes, pilsētas un valsts resursus.
Izveidot kompetencēs – zināšanās, prasmēs un attieksmē – balstītu un atkārtojamu izglītības modeli.

Programmas saturs:

Mācību gada laikā skolēns iepazīstas ar dažādām IT un inženierzinātņu sfērām un jaunajām tehnoloģijām. Darbojas ar dažādiem konstruktoriem (koka, metāla, elektronikas u.c.), robotu būvi un programmēšanu (LEGO, Ozobot, Edisson, BeeBot, ProBot, Dobot, Kodu Game Lab, Scratch u.c.), elektroniku (Micro:bit, Arduino, lodēšana), kartona un karstlīmes projektiem (mājas, tilti, spēļu izveide u.c.), 3D projektēšanu un drukāšanu, vektora vai rastra grafiku un reklāmdruku, animāciju un filmu izveidi un tml. atbilstoši vecuma īpatnībām. Nodarbību mērķis tiek sasniegts strādājot individuāli vai darba grupās.

Piesakot bērnu programmā, no vecākiem un bērniem mēs sagaidām vismaz divu dažādu patstāvīgu tehniski radošo darbu izstrādi - pa vienam katrā semestrī. Darbu aizstāvēšana notiek janvārī un Tehniski radošo darbu dienā maijā! Darbu tēmas un aizstāvēšanas laiki tiek precizēti mācību gada laikā.