Karjeras izglītība

16.05.2024.

Karjeras izglītība 3.d klasē

Karjeras izglītība 3.d klasē

16.maijā ar 3.d klases skolēniem apspriedām katra intereses, dotumus un spējas. Runājam par sapņu profesiju, mācījāmies saprats kā nonākt pie tādas. Izpratām savas intereses un spējas, mācījamies tās novērtēt, lai saprastu, kas nepieciešams sapņu profesijas izvēlē.
To visu iekļāvām savā profesijas foto, veidojot skaistu puķi.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.
#profesija #sapņuprofesija #darbs #vērtības #prasmes

02.05.2024.

Karjeras izglītība 4.e klasē

Karjeras izglītība 4.e klasē

2.maijā ar 4.e klases skolēniem apspriedām kā no sapņa var izveidot reālu mērķu sasniegšanas plānu. Daudzi skolēni saskārās ar to, ka bieži viņu sapņi ir ļoti tālu no reālās situācijas. Daudziem bija skaidrs, lai nonāktu līdz savam sapnim ir jāpiemīt arī talantiem un spējām. Tie, kuri mērķtiecīgi apmeklē kādus treniņus vai pulciņus, diezgan veiksmīgi arī nosauca savus īpašos talantus un saprata, ka mērķtiecībai, apzinātai mācīšanās pieejai ir liela nozīme savu nākotes sapņu realizācijā.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.
#talants #spējas #izglītība #potenciāls #sapņi

24.04.2024.

Karjeras izglītība 10.i un 12.i klasēs

Karjeras izglītība 10.i un 12.i klasēs, RTU vieslektors

24.aprīlī pie 10.i un 12.i klases jauniešiem viesojās RTU vieslektors Aigars Asmis, kas iepazīstināja ar studiju iespējām un jaunumiem.
Šajā mācību gadā RTU piedāvā apgūt zināšanas sekojošās fakultātēs un programmās:
- Būvniecības un mašīnzinību;
- Dabaszinātņu un tehnoloģiju;
- Datorzinātnēs, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas;
- Inženierekonomikas un vadības;
- Arhitektūras un dizaina;
- Rīgas Biznesa skola;
- Latvijas Jūras akadēmijā.
Jauniešiem interesants šķita arī stāsts, kā RTU ir iespēja realizēt savas ieceres, kur kāds students jau skolas gados zināja, ka vēlas uzbūvēt raķeti, iestājoties RTU Aeronaurikas studijās šo ieceri realizēja, jau trešo gadu pēc kārtas, gan izveidojot savu komandu, gan katru gadu uzlabojot raķetes tehniskos parametrus. Tas parāda kā no vīzijas var mērķtiecīgi nonākt līdz rezultātam un studijas ir laba atbalsta platforma tam. Vēl jāpiebilst, ka RTU ir vislielākais budžetā esošo studentu skaits, aptuveni 60%.
Paldies Aigaram par lielisko un atraktīvo vieslekciju, jauniešiem par piedalīšanos!
JTV Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.
#rtu #studijas #izglītība #profesija

22.04.2024.

Ēnu diena

Ēnu diena

Ēnu dienas ietvaros no 8. līdz 19.aprīlim Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā sociālo zinību stundās notika ēnoto profesiju prezentēšana. Jāteica, ka šogad Ēnu dienās piedalījās 489 jauniešu, kas ir vēl nebijis skaits. Lepojamies ar jauniešu aktivitāti!
Vecuma posmā no 4.- 6.klasei skolēni vairāk izvēlējās doties ēnot savu vecāku vai tuvāko paziņu profesijas - trenerus, grāmatvežus, telemārketinga speciālistus, nekustāmā īpašuma pārdevējus u.c. Arī visaktīvākie ēnotāji mūsu skolā jau otro gadu pēc kārtas ir tieši 4.klašu vecuma posms.
Savukārt interesantākās profesijas bija:
- mākslas terapeits Ģintermuižā;
- arhitekts;
- operāciju bloka medicīnas māsa;
- veterinārārsts;
- parlamentārais sekretārs;
- procesu vadītājs.
Šīs profesijas un vēl daudzas citas izvēlējās ēnot vecāko klašu jaunieši. Daudzi no viņiem atzina, ka fantastiska lieta ir tad, ja redzi notiekošo darba procesu, daudziem izdevās būt gan operācijā, gan vērot psihiatrijas pacientus, gan redzēt ražošanas procesu u.c. lietas. Citi jaunieši arī atzina, ka profesiju ēnojot un redzot darba procesu, sapratuši, ka nevarēs tajā strādāt nākotnē un sevi realizēt, tāpēc nākamgad dosies ēnot ko citu.
Paldies visām klases skolotājām, skolēniem un sociālo zinību skolotājām, kuras piedalījās vērtīgajā pasākumā!
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.
#enudiena #motivācija #profesijakaspatik #darbs

19.04.2024.

Karjeras izglītība 9.b klasē

Karjeras izglītība 9.b klasē

19.aprīlī ar 9.b klases audzinātāju un jauniešiem apmeklējām Jelgavas Amatu vidusskolu. Tikām iepazīstināti ar programvadības metālapstrādes darbagaldu iestatītāja, pavāra, konditora, tērpu izgatavošanas un stila speciālista, mazumtirdzniecības komercdarbinieka un friziera profesionālās vidējās izglītības specialitātēm, kuras jaunieši var apgūt beidzot 9.klasi.
Jāteic, ka tādās specialitātēs kā pavārs, konditors, frizieris, tērpu izgatavošanas un stila speciālists - jaunieši bieži piedalās dažādos Erasmus+ programmas projektos, kur dodas pieredzes apmaiņā uz Itāliju, Ungāriju, Maltu un Parīzi. Viens no spilgtākiem nesen notikušajiem pasākumiem, kur Amatu skolas absolveniem bija jāparāda sava profesionālā meistarība bija projekts "Vakariņas pilī", tika šūti gan apģērbi 18.gs. stilā, gan klāts galds, gan veidota lietišķā etiķete atbilstoši tam laikam. Jaunieši paši gan veica pētniecisko darbu, gan vāca materiālus, gan atbilstoši iegūstamai profesijai prakstiski darināja savu darbu.
Friziera profesijā jaunieši aktīvi piedalās Baltic Beauty vai Skills Latvia konkursos, kur viena no skolas absolventēm ir arī ieguvusi 1.vietu konkursā.
Pateicamies par sirsnīgo uzņemšanu un interesanto ekskursiju Zigrīdai Feldmanei!
JTV karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.
#jelgavas amatu vidusskola #avsk #izglītība #profesija

21.03.2024.

Karjeras izglītība 4.a klasē

Karjeras izglītība 4.a klasē

21.martā ar 4.a klases skolēniem balstoties uz koučinga tehniku "Sapņi un mērķi" izvirzījām motivējošus un iedvesmojošus mērķus. Sapņi palīdz ieraudzīt virzienu, bet mērķi palīdz sasniegt konkrētas lietas. Bez sapņiem nav motivācijas, bez mērķiem nav darbības. Aktīvi darbojoties nodarbībā, skolēniem pavērās daudz skaidrāka izpratne kā nokļūt līdz nākotnes profesijai un kādi pamata soļi būtu izdarāmi jau šobrīd, kādām kompetencēm pievērst uzmanību un ko attīstīt jau tagad.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.
#sapņi #sapņudarbs #talants #spējas #karjera

07.03.2024.

Ēnu diena

Ēnu diena

Aicinām piedalīties Ēnu dienā 2024, kas šogad norisināsies no 2. līdz 5.aprīlim ar saukli "Pielaiko profesiju!".
Šī ir lieliska iespēja skolēniem iepazīt dažādas profesijas un nozares, gūstot vērtīgu pieredzi un iedvesmu nākotnes karjeras izvēlei.
Piedalīšanās Ēnu dienā ir obligāta 4.-8.klašu un 10.-11.klašu skolēniem.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā skolēni dosies ēnot izvēlēto profesiju sekojošos datumos:
2.aprīlis: 7.-8.klases;
3.aprīlis: 5.-6.klases;
4.aprīlis: 10.-11.klases;
5.aprīlis: 4.klases.
Pirms Ēnu dienas norises skolēni izvēlēsies sev interesējošo profesiju, veidojot portfolio un ēnos tās pārstāvi izvēlētajā datumā, pēc kā sagatavos prezentāciju.

Vērtēšanas kritēriji (.PDF)
Vairāk informācijas par Ēnu dienu

21.02.2024.

Karjeras izglītiba 8.d klasē (+ galerija)

Karjeras izglītība 8.d klasē

21.februārī ar 8.d klases jauniešiem un sociālo zinību skolotāju Kseniju Vojevodovu devāmies ekskursijā uz Latvijas Banku. Jauniešiem bija unikāla iespēja apmeklēt zināšanu centru "Naudas pasaule", kurā ar dažādu interaktīvu finanšu izglītības instrumentu palīdzību izzināja naudas politiku, tās apriti un vēsturi. Ekskursijas laikā gūtā informācija noteikti rosināja saskatīt un apdomāt naudas ceļus un izprast naudas nozīmi tautsaimniecībā. Uzzinājām arī, cik plašs klāsts dažādu profesiju pārstāvju strādā Latvijas Bankā, kā arī sapratām, cik nopietns un atbildīgs ir šo jomas profesionāļu darbs.
Pēc Latvijas Bankas apmeklējuma jaunieši aizpildīja karjeras konsultanta sastādīto refleksijas anketu.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.
#nauda #ekonomika #karjerasizglītība #karjera

08.02.2024.

Karjeras izglītība 8.c klasē

Karjeras izglītība 8.c klasē

8.februārī ar 8.c klases jauniešiem veidojām katra "Spēka apli", kas izceļ stiprās puses, spējas, talantus, strādā ar pašapziņas veidošanu, rod iedvesmu jaunu mērķu sasniegšanai, palīdz jauniešiem apzināties savus talantus.
Strādājām komandās, veicinājām komunikāciju un mērķtiecības attīstīšanu, savu iekšējo resursu apzināšanos.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.
#motivācija #izglītība #sapņi #darbs #talants

26.01.2024.

Karjeras izglītība 9.a klasē

Karjeras izglītība 9.a klasē

26.01.2024. ar 9.a klases jauniešiem pētījām jaunāko profesiju piedāvājumu. Pārrunājām šobrīd svarīgākās darba tirgus aktualitātes un pielaikojām sev piemērotākās profesijas. Jaunieši ieguva plašāku skatījumu uz profesiju piedāvājumu, izprata kā labāk izvēlēties sev piemērotu profesiju vai mācību iestādi pēc 9.klases.
JTV karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.
#karjera #izglītība #jtv

25.01.2024.

Viesojās karjeras konsultanti

Viesojās Jelgavas valstspilsētas karjeras konsultanti

25.01.2024. JTV viesojās Jelgavas valstspilsētas karjeras konsultanti.
Viesi apskatīja skolā esošās tehnoloģiju iespējas, ar kuru palīdzību gan interešu pulciņos, gan mācību darbā skolēniem ir iespēja tās izmantot.
Tika nodibināti uz turpmāko sadarbību vērsti kontakti starp skolas Jauniešu uzņēmējdarbības un karjeras motivācijas centra vadītāju un valstpilsētas karjeras konsultantiem.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.
#Jelgava #karjera #izglītība

15.12.2023.

Karjeras izglītība 6.b klasē

Karjeras izglītība 6.b klasē

14.decembrī ar 6.b klases skolēnu grupu darbojāmies darbnīcā. Veidojām uzticības apli, kurā apspriedām savas stiprās un vājās puses, lai saprastu, kas vēl jāuzlabo, bet uz ko ir talants. To visu mums palīdzēja strukturēt "Intelekta talantu tests", kuru interpretējot skolēni vēlreiz apstiprināja savas stiprās puses un saprata kādās profesijās tās vislabāk realizēt. Skolēnu vidū izvirzījās intrapersonālais un loģiski matemātiskais spēju tips. Sniedzot refleksiju, katrs dalībnieks saprata uz kādiem mācību priekšmetiem būtu liekams uzsvars, lai nākotnē attīstītu savas iemaņas un prasmes.
JTV karjeras konsultante Kristīne Kalniņa

08.12.2023.

Karjeras izglītība 9.b klasē

9.b klases jaunieši 08.12.2023. viesojās Jelgavas Tehnikumā (turpmāk JT). Ekskursijas laikā jaunieši guva daudz iespaidu un dzirdēja interesantus veiksmes stāstus par tehnikuma audzēkņiem. Pieņemot lēmumu doties uz JT, ir jāsaprot, ka mācības ilgs 4 gadus, jo papildus tiek apgūta profesija.
JT karjeras konsultante Sarmīte Pekarska pastāstīja par 11 dažādām iegūstamām profesijām tehnikumā, sīkāk par tām var uzzināt šeit
Pieprasītākās profesijas ir programmēšanas tehniķis, datorsistēmu tehniķis, automehāniķis, kas vienlaikus ir arī sarežģītākā no visām profesijām.
Jāņem vērā, ka jau pēdējo kursu audzēkņi gandrīz visi ir nodarbināti vai nu praksē, vai atraduši darba vietu profesijā. Sabiedrībā pastāv arī vairāki mīti: pēc tehnikuma neiet augstskolā vai arī tehniskās specialitātēs nemācās/ nestrādā sievietes!
JT ir noslēgti līgumi ar LU, LBTU, RTU un liela daļa dodas tālāk studēt. Audzēkņi piedalās dažādos Eiropas līmeņa konkursos, kur godalgas bieži gūst sievietes un tās tieši ir tehniskās profesijas, piemēram, inženiersistēmu būvtehniķis.
Mācoties tehnikumā ir pieejama dienesta viesnīca, mācību stipendija, kas atkarīga no mācību sasniegumiem (15-150 EUR). Lai iestātos tehnikumā tiks ņemta vērā vidējā atzīme matemātikā, svešvalodās, latviešu valodā, literatūrā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, ģeogrāfijā.
Ļoti laba iespēja oktobrī un februārī pamēģināt sevi profesijā, ir piesakoties tehnikuma profesionālajos pulciņos, kas ir bezmaksas pakalpojums, vai pieteikties Ēnu dienās kādu ēnot.
Paldies JT karjeras konsultantei Sarmītei Pekarskai par iespēju būt tehnikumā un klases audzinātājai Violetai Erdmanei par atsaucību!
JTV karjeras konsultante Kristīne Kalniņa

29.11.2023.

Karjeras izglītība 11.i klasē

Karjeras izglītība vidusskolēniem

29.novembrī 11.i klase viesojās "VR Room", tā bija balva par labāko rezultātu IT eksāmenā.
Skolēnu atziņas par pasākumu:
- Laba klases saliedēšana, kas izpaudās kopīgajās spēlēs.
- Interesanti pavadīts laiks ārpus izglītības iestādes.
- Iziešana ārpus komforta zonas Rīgas apstākļos.
- Komandas darbs ar klases biedriem virtuālajā realitātē.
- Iemācījāmies braukt ar mašīnas simulāciju.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

29.11.2023.

Karjeras izglītība vidusskolēniem

Karjeras izglītība vidusskolēniem

7.decembrī JTV viesojās Banku augstskolas (turpmāk BA) pārstāves, kas 10.a, 10.i.un 11.i klašu jauniešus iepazīstināja ar studiju iespējām augstskolā. Pēc vidusskolas pabeigšanas jauniešus uzņem īsā cikla profesionālā un profesionālā bakalaura programmās. Kopumā BA tās ir Grāmatvedības un finanses (īsā cikla), Biznesa procesu vadība, Finanses, Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas un Starptautiskās finanses (bakalaura) programmas.
Jāņem vērā, ka augstskola ir TOP 5 pieprasītāko Latvijas augstskolu vidū un izglītību ieguvušos speciālistus darba tirgū vērtē ļoti augstu. Tas arī attiecināms uz starptautisko vidi, jo daudzās programmās ir iespēja saņemt SQA sertifikātu, kas apliecina izglītības atzīšanu ārpus Latvijas. Studiju laikā studenti iziet arī biznesa mobilitātes programmu vai iesaistās Erasmus+.
Jau studiju pēdējos kursos lielākā jauniešu daļa strādā Latvijas atpazīstamākajos un lielākajos uzņēmumos banku, apdrošināšanas, valsts un pašvaldību, audita uzņēmumos. Augstskolai arīdzen ir daudz veiksmīgu stāstu, kur absolventi no skolas mācību uzņēmumiem, studiju laikā un pēc pabeigšanas izveido veiksmīgus, atpazīstamus biznesus dažādās nozarēs.
Jaunieši 06.02.2024.tika aicināti piedalīties augstskolas Karjeras dienā. Lai iestātos augstskolā tiek ņemti vērā eksāmenu vērtējumi latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā.
Sīkāka informācija par augstskolu pieejama šeit
Paldies BA pārstāvēm Dārtai Smainei un Antrai Slavai par vieslekciju, kā arī tehniskajam nodrošinājumam pasākuma laikā!
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.
#bankuaugstskola #karjera #izglītība

30.11.2023.

Karjeras izglītība vidusskolēniem

11.a klases karjeras pasākums

30.novembrī 11.a, 11.i un 12.a, 12.i klašu jaunieši piedalījās online vieslekcijā par studiju iespējām RTU. Uzzināja, ka šobrīd universitāte ir lielu pārmaiņu priekšā, fakultātēm apvienojoties. Šogad universitātē studenti tiek uzņemti 9 fakultātēs. TOP fakultātes joprojām ir Datorzinātņu un informācijas, Arhitektūras un Būvniecības inženierzinātņu fakultātes.
Svarīgs moments, kas palielina jauniešu iespēju tikt studentu rindās, ir ļoti labs vērtējums vidusskolas eksāmenā angļu valodā un fizikā.
Joprojām vislielākais konkurss ir Arhitektūras fakultātē, savukārt pieprasītākā profesija darba devēju vidū ir RTU inženieris.
Sīkāka informācija par studijām pieejama šeit
Paldies lektoram Kārlim Sīmanim un Vladislavam Kozlovam nodrošinot tehnisko pusi!
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.
#izglītība #rtu #karjerasiespējas #karjera

29.11.2023.

Karjeras izglītība 10.i klasē

Karjeras izglītība 10.i klasē

29.novembrī ārste reanimatoloģe, RSU docētāja Jekaterina Jagodzinska-Peškova 10.i klasē novadīja nodarbību par pirmās palīdzības sniegšanu. Atraktīvā un jauniešiem saprotamā formā ārste pastāstīja, kādās situācijās un kā sniegt pirmo palīdzību cilvēkiem, gaidot mediķu ierašanos. Skolēni varēja praktiski izmēģināt, kā veidot pārsējus, veikt sirds masāžu, izmantot automātisko ārējo defibrilatoru, noguldīt cietušo stabilā sānu guļā. Pirmās palīdzības sniegšanas prasmes ir ļoti svarīgas, jo mēs katrs varam izglābt dzīvību, sniedzot cilvēkam nepieciešamo atbalstu kritiskajās 5 minūtēs uzreiz pēc negadījuma.
Paldies Pāvela mammai Jūlijai Bakai par nodarbības noorganizēšanu!
Klases audzinātāja Daina Birkenbauma.

24.11.2023.

Mācību ekskursija

LIAA Jelgavas Biznesa inkubators, mācību ekskursija 11.a klasei

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 11.a klases skolēni devās mācību ekskursijā uz LIAA Jelgavas Biznesa inkubatoru.
Ekskursijas laikā jaunieši tika iepazīstināti ar LIAA darbības mērķi un biznesa inkubatoru lomu LIAA struktūrā. Biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja iepazīstināja jauniešus ar LIAA BI sniegto pakalpojumu klāstu (līdz 2023.gada 31.decembrim divas programmas – pirmsinkubācija un inkubācija).
Skolēni uzzināja par inovācijas veidiem (produkta, procesa, mārketinga, organizatorisko). Teorētisko informāciju papildināja praktiski piemēri no uzņēmēju, kas izmantojuši pirmsinkubācijas vai inkubācijas programmu sniegto atbalstu, pieredzes. Jaunieši tika rosināti domāt par inovācijām Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) jomās, uz kurām tiks likts īpašs akcents no 2024.gada.
Tika uzsvērtas skolēnu mācību uzņēmumu attīstības iespējas ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā mērogā, kā arī minimālās dzīvotspējas produkta jeb prototipa testēšanas nozīme veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstīšanā.
Paldies, Elīza Līga Līdaka un Zane Pastere, par sirsnīgu uzņemšanu un piedāvājumu Jelgavas Biznesa inkubatora koprades telpas izmantot skolēniem radošo darbu veikšanai!
JTV Jauniešu uzņēmējdarbības un karjeras centra vadītāja Nataļja Buļipopa.

24.11.2023.

Lekcija vidusskolēniem

LBTU lekcija vidusskolēniem

2023.gada 24.novembrī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā viesojās Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) pārstāvji, lai informētu 12.klases izglītojamos par LBTU studiju iespējām LBTU Studējošo biznesa inkubatora "HatchUp" darbību un ieguvumiem no iesaistīšanās "HatchUp".
Vieslekcijas noslēgumā jauniešiem tika piedāvāta radošā aktivitāte ideju ģenerēšanā, kuras laikā katram bija jārada viena ideja un katrs idejas autors saņēma ieteikumu idejas realizēšanai.
Paldies Justīnei Muižniecei, Dainai Taupmanei un Gvido Bērziņam!
JTV Jauniešu uzņēmējdarbības un karjeras centra vadītāja Nataļja Buļipopa.

23.11.2023.

Karjeras izglītība 9.c klasē

Karjeras izglītība 9.c klasē

23.11.2023. 9.c klases jaunieši pētīja profesiju daudzveidīgo pasauli. Izmantojot jaunāko profesiju kārtis, jaunieši apzināja sev saistošās profesijas darba tirgū. Mācījās izprast, kā profesiju pielāgot savām stiprajām personības īpašībām, lai nākotnē prastu izvēlēties piemērotu mācību iestādi profesijas apguvē.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

22.11.2023.

Karjeras izglītība 2.a klasē

Karjeras izglītība 2.a klasē

2.a klase iepazinās ar sporta trenera Denisa Ševčenko profesiju "ENERGY FIT JELGAVA" fitnesa studijā un aktīvi piedalījās fiziskās attīstības treniņā. Bērni bija priecīgi un gandarīti par paveikto!
Klases audzinātāja Aija Āne.

06.11.2023.

Karjeras izglītība 11.a klasē

11.a klases karjeras pasākums

11.a klases jaunieši 6.novembrī spēlēja spēli "Vispārīgo prasmju koks". Spēle attīsta "soft skills" prasmes, kas ir svarīgas starpnozaru prasmes konkurējot darba tirgū.
Tika izveidotas piecas komandas, spēles gaitā veiksmīgākā izrādījās komanda "Cietie softiji", jo komanda ieguva lielāko punktu skaitu.
Pēc spēles jaunieši atzina, ka komunikācijas prasme ļoti palīdz virzīties uz mērķi, uzdevumi rosināja iztēli, mācīja izteikt savu viedokli ātri un pamatoti, daudzi pārbaudīja savas stresa noturības prasmes. Jaunieši arī atzina, ka ar stresa pārvaldīšanas prasmi vēl ir jāstrādā, lai tas netraucētu sasniegt pēc iespējas labāku rezultātu. Daudziem bija izaicinoši iedziļināties uzdevumā augstā trokšņa līmeņa dēļ vai koncentrēties, kāds arī pēc spēles labāk uzzināja savu komandas biedru sajūtas stresa situācijās, kādam vēl jāstrādā pie kritiskās domāšanas prasmes.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.
#KarjerasNedēļa
#PrasmjuPortfelis
#europeanprojec

03.11.2023.

Karjeras pasākumi 1.b klasē

Karjeras pasākumi 1.b klasē

26.oktobrī 1.b klases skolēni apmeklēja Jelgavas Ugunsdzēsēju muzeju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Skolēni iepazinās ar ugunsdzēsēju darbu agrāk un tagad. Ar lielu interesi aplūkoja ugunsdzēsēju - glābēju tehniku.
2.novembrī skolēni apmeklēja klasesbiedra Adriana mammas darba vietu - Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centru. Spēlējot alfabēta spēli "Jelgava – droša pilsēta", skolēni izzināja dažādus jautājumus par drošību, operatīvo informāciju un pilsētvidi. Pirmklasnieki ar sajūsmu apskatīja savu pilsētu caur kameras "aci".
Savukārt klasesbiedra Patrika tētis pastāstīja par programmētāja profesiju un drošību interneta vidē. Skolēni saņēma dāvaniņas un pārsteiguma balvas par dalību viktorīnā.
Klases audzinātāja Santa Zaremba.
#KarjerasNedēļa
#PrasmjuPortfelis

02.11.2023.

Karjeras izglītība 8.b klasē

Karjeras izglītība 8.b klasē

Šodien pie 8.b klases viesojās Patrīcijas tētis - IT speciālists un uzņēmuma vadītājs Jānis Gorskis, kurš pastāstīja par IT jomu un IT profesijām, drošību interneta vidē.
Skolēni saņēma pārsteiguma balvas par dalību viktorīnā.
Klases audzinātāja Solvita Romanova.

#KarjerasNedēļa
#PrasmjuPortfelis

20.10.2023.

Latvijas skolēnu IT eksāmens

No 18.- 20.oktobrim JTV dažādu klašu skolēni vecuma posmā no 5.-12.klasei Karjeras nedēļas ietvaros piedalījās Latvijas IT eksāmenā, kopumā aptuveni 280 jauniešu. Vēlam viņiem visiem veiksmi un panākumus!
Paldies 5.c, 6.b, 7.b, 8.b, 9.c, 10.a, 10.i, 11.a, 11.i, 12.i klases skolēniem!
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.


#KarjerasNedēļa
#PrasmjuPortfelis

20.10.2023.

Karjeras izglītība 1.d klasē

Karjeras izglītība 1.d klasē

20.oktobrī 1.d klases skolēni savā klasē uzņēma Gustava tēti, kurš stāstīja par savu veterinārārsta profesiju. Bērni uzdeva daudz jautājumu un bija priecīgi uzzināt daudz jauna par dzīvnieku dzīvi fermā.
Skolēni apvienoja karjerai veltīto pasākumu ar jauno dabaszinību tēmu - materiāli. Devāmies uz tuvējo amatnieku darbnīcu "Sidrabkoks", kurā dizainere un amatniece Sandra Drusta stāstīja, demonstrēja kā tiek izgatavoti dizaina trauki un priekšmeti no Latvijas nacionālā koka - ozola koksnes. Amatnieku darbu mūsdienās daudzveido un atvieglo jaunāko tehnoloģiju izmantošana. Bērni ar lielu interesi skatījās kā lāzergravēšanas ierīcē uz izstrādājumiem tiek iegravēti dažādi, sarežģīti raksti un teksti. Saskatījuši uz kāda dekora iegravētu Latvijas himnas pantiņu, skolēni sāka to dziedāt un aizkustināja gan skolotāju, gan amatnieci.
Turpinājumā bērni devās uz Uzvaras parka bērnu laukumu, tur veica pieejamos dabaszinību eksperimentus, atrada parkā ozolus un lasīja zīles. Bērnu laukumā izmēģināja koka un metāla konstrukciju piemērotību jautrām rotaļām.
Skolotājas Rasmīte Rankevica un Ance Ventiņa - Bļevaite.

#KarjerasNedēļa
#PrasmjuPortfelis

20.10.2023.

Karjeras izglītība 6.b klasē

6.b klases karjeras izglītība

Šodien Karjeras nedēļas ietvaros pie 6.b klases viesojās Maijas, Martas, Māras mamma Inga Ķergalve, kura pastāstīja par savu darbu Jelgavas poliklīnikas reģistratūrā.
Klases audzinātāja Ilze Skudra.

#KarjerasNedēļa
#PrasmjuPortfelis

19.10.2023.

Karjeras izglītība 8.a klasē

8.a klases nodarbība ar pašvaldības policiju

8.a klases tikšanās ar Jelgavas pašvaldības policijas darbiniekiem karjeras nedēļas ietvaros, lai tuvāk uzzinātu darba pienākumus, tiesības un nepieciešamās prasmes, lai strādātu par pašvaldības policistu.
Klases audzinātāja Daiga Antonova.

#KarjerasNedēļa
#PrasmjuPortfelis

19.10.2023.

Konference

JAL konference

11.a un daļa 10.a šodien iedvesmojās uzņēmējdarbībai JAL konferencē "Uzdrīksties uzvarēt!", klausoties pieredzes stāstus gan no jauniešiem - miljonāriem, gan Ginesa rekordistes maratonā, gan pirmās Air Baltic pilotes - sievietes u.c.
Skolotāja Ilze Skudra.

#KarjerasNedēļa
#PrasmjuPortfelis

19.10.2023.

Karjeras izglītība 7.c klasē

7.c klases karjeras izglītība, tikšānās ar IT speciālistu

19.oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā 7.c klasē viesojās vecāku pārstāvis, lai pastāstītu par savu profesiju - IT Drošības speciālists. Skolēni ar interesi klausījās par šīs profesijas pārstāvja darba pienākumiem, darba dienu, galvenajiem ieguvumiem, kā arī trūkumiem. IT speciālistiem ir iespēja strādāt attālināti, pat esot cita valstī, darbs ir labi atalgots un novērtēts, ja vien ir vēlme pašam mācīties un apgūt jaunas zināšanas ik dienu. Noderīgākie un saistītie mācību priekšmeti- matemātika un angļu valoda. Vēlreiz arī izrunājām, kā pasargāt sevi un justies drošam interneta vidē.
Klases audzinātāja Sanita Olšteine.

#KarjerasNedēļa
#PrasmjuPortfelis

17.10.2023.

9.c klase interesējas par medicīnu

9.c klases karjeras izglītība, tikšānās ar fizioterapeiti

Dažādu medicīnas darbinieku mūsu valstī arvien trūkst, un tā ir viena no visvairāk pieprasītajām profesijām. Tāpēc Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 9.c klasei bija iespēja tikties ar fizioterapeiti, mūsu skolas absolventi Ilonu Aleksandroviču.
Ārsta izglītības iegūšana ir gara un sarežģīta, bet fizioterapeita specialitāti var apgūt jau piecu, nevis desmit gadu laikā. Skolēni uzzināja, kādās jomās darbojas šīs profesijas pārstāvji, piemēram, ir ne tikai sporta fizioterapeiti, bet arī tādi, kas nodarbojas īpaši ar dzīvnieku rehabilitāciju.
Skolēniem bija daudz jautājumu, piemēram, par teipošanu, prasmi komunicēt ar pacientu, fiziskām aktivitātēm. Dažs labs arī apsvēra iespēju ēnu dienās pamatīgāk iepazīties ar šo profesiju.
Teicām paldies Ilonai un aicinājām uz skolas salidojumu jūnijā.
Bilde no I.Aleksanrovičas personīga arhīva.
Klases audzinātāja Vita Hermane.

#KarjerasNedēļa
#PrasmjuPortfelis

17.10.2023.

Karjeras izglītība 6.c klasē

8.b klases karjeras pasākums

Karjeras nedēļas ietvaros ar 6.c klasi veidojām prasmju portfolio. Mācījāmies atšķirt profesionālās prasmes no personiskajām prasmēm. Sastādot savu prasmju portfeli, jauniešiem bija skaidrs, pie kādām prasmēm tuvākajā laikā jāpiestrādā un kuras no tām ir labā līmenī.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.
#KarjerasNedēļa
#PrasmjuPortfelis

16.10.2023.

Karjeras izglītība 8.b klasē

8.b klases karjeras pasākums

Karjeras nedēļas ietvaros ar 8.b klasi spēlējām spēli "Vispārīgo prasmju koks". Spēle attīsta "soft skills" jeb starpnozaru prasmes. Klasē tika izveidotas piecas komandas. Veiksmīgākā izrādījās komanda ar nosaukumu "Melnie", jo, atbildot uz jautājumiem, savāca lielāko punktu skaitu. Jaunieši atzina, ka spēle labi iemāca kritisko domāšanu, sadarbošanos un parāda to, ka daudz vairāk vajadzētu pievērsties matemātikai. Sākumā uzdevumi radīja stresu, bet, tiklīdz kļuva saprotama spēles gaita, tā satraukums tika pārvarēts. Spēle atklāja, kuras prasmes ir augstā līmenī un kuras vēl jāattīsta.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.
#playing4softskills
#erasmusplus
#KarjerasNedēļa
#PrasmjuPortfelis

12.10.2023.

Karjeras izglītība 4.b klasē

8.b klases mācību nodarbības muzejā un bibliotēkā

12.oktobrī, 4.b klases skolēni "Karjeras nedēļas" laikā devās uz VUGD, lai klātienē iepazītos ar ugunsdzēsēja-glābēja profesiju.
No sākuma skolēni tika iepazīstināti ar vēsturi, apmeklējot muzeju, kur apskatāmi dažādi eksponāti no ugunsdzēsēju darba un ikdienas. Bija iespēja redzēt arī agrāk lietotos darba priekšmetus.
Ļoti sīki tika parādīts un izstāstīts, kas atrodas ugunsdzēju mašīnā. Bija iespēja arī iekāpt tajā.
Skolēni ieguva priekštatu par smagu un atbildīgu ugunsdzēsēja darbu!
Klases audzinātāja Vita Glinska.

#KarjerasNedēļa
#PrasmjuPortfelis

12.10.2023.

Karjeras izglītība 4.e klasē

4.e klases karjeras pasākums

4.e klases skolēni 12.oktobrī "Karjeras nedēļas" laikā devās mācību pārgājienā uz Jelgavas čipsu ražotni, lai klātienē iepazītos ar čipsu saimnieku radīto produktu, kas iecienīts Latvijā un pazīstams kā bioloģisks, veselībai draudzīgs produkts.
Iebraucot RAF masīvā ieraudzījām jaunizveidoto uzņēmumu. Mūs laipni sagaidīja Jelgavas čipsu ražotnes galvenā pārtikas tehnoloģe un uzaicināja iepazīties ar ražošanas procesu, kurā no kartupeļiem, burkāniem, bietēm top gatavais produkts – Jelgavas čipsi. Gide pastāstīja, ka gatavojot čipsus, produktam netiek pievienotas ķīmiskas vielas. Vienkārši ņem un sagriež plānās šķēlēs dārzeņus, tā kā mājās cepot kartupeļu, tad tos izžāvē un uzsprauž uz iesmiem. Gala rezultātā, čipsi ir tik kraukšķīgi un viegli gaisīgi, jo pagatavoti pēc īpašas receptes un nav cepti eļļā. Tie ir arī krāsaini. Nopirkt uzņēmuma produkciju var "Mamma Daba", Rīgas lielveikalos "Rimi".
Saistoša un aizraujoša ir čipsu degustācija. Mēs nodegustējām 3 čipsu veidus. Favorīti izrādījās – tumši sarkani biešu čipsi ar ķimeņu garšu. Mums bija iespēja sekojot gides norādījumiem izveidot savu iesmiņu ar dārzeņu šķēlēm, pievienot garšvielas un cept čipšus. Protams, pašu gatavotie bija visgaršīgākie.
Skolēni atzina, ka ekskursija bija vērtīga, jo ieguva informāciju par uzņēmējdarbību un tās attīstības iespējām. Ikvienu no ekskursantiem iedvesmoja ražotnes saimnieces sacītais, ka, lai īstenotu savu ieceri, svarīgākais vienmēr ir ticība tam, ko dari! Ir jātic savai idejai!
Klases audzinātāja Valda Grunte.
#KarjerasNedēļa
#PrasmjuPortfelis

12.10.2023.

Karjeras izglītība 8.b klasē

8.b klases karjeras pasākums

12.oktobrī 8.b klase Karjeras nedēļas ietvaros apmeklēja Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra Metālapstrādes mācību parku. Skolēni uzzināja par metālapstrādes nozari. Bija iespēja iepazīties ar modernām iekārtām, izmēģināt pašiem metināt.
Klases audzinātāja Solvita Romanova.
#KarjerasNedēļa
#PrasmjuPortfelis

12.10.2023.

Karjeras izglītība 7.b klasē

7.b klases karjeras pasākums 7.b klases karjeras pasākums

12.oktobrī mēs, 7.b klase, devāmies uz Ādolfa Alunāna muzeju, kā arī uz pašvaldības iestādi "POIC". Muzejā uzzinājām par Ādolfa Alunāna mājām, viņa ģimeni, vairāk par teātra mākslas vēsturi un paši izspēlējām latviešu tautas pasaku "Vecīša cimdiņš". Pēc jautri pavadīta laika devāmies uz POIC. Tur mums pastāstīja par pilsētas infrastruktūru un drošību. Mēs apskatījām, kā izskatās POIC monitoru pilnie kabineti un vērojām darbinieku ikdienas darbu. Sapratām, ka cilvēkiem šajā darbavietā ir daudz jāzina par tehnoloģijām, kā pareizi komunicēt ar citiem, un jābūt attīstītai stratēģiskajai domāšanai.
7.b klases skolniece Paula Ūtēna.
#KarjerasNedēļa
#PrasmjuPortfelis

12.10.2023.

Karjeras izglītība 7.c klasē

Karjeras izglītība 7.c klasē

12.oktobrī 7.c klase Karjeras nedēļas ietvaros devās uz Jelgavas Mašīnbūves rūpnīcu, kur iepazinās ar metinātāja un citām ar šo nozari saistītām profesijām, kā arī uzzināja par metinātāja galvenajiem darba pienākumiem, nepieciešamajām prasmēm un īpašibām šī darba veikšanai. 7.c klase tika uzslavēta par īpašu aktivitāti, jo metinātāja prasmes izmēģināt nebaidījās pat meitenes.
Klases audzinātāja Sanita Olšteine.
#KarjerasNedēļa
#PrasmjuPortfelis

12.10.2023.

Karjeras izglītība 6.c klasē

Karjeras izglītība 6.c klasē

12.oktobrī 6.c klase devās uz "Karameļu darbnīcu", lai izzinātu karameļu izgatavošanas procesu un iepazītu karameļu izgatavotāja profesiju. Skolēni guva priekšstatu par to, kāda izglītība un prasmes ir nepieciešamas šī darba veikšanai, kuras rakstura īpašības ir pašas nozīmīgākās, lai darbotos šajā amatā. Iztaujājot darbiniekus, skolēni uzzināja, kādi ir darba pienākumi, kas būtu jāveic skolēnam, lai nākotnē varētu veidot savu karjeru šajā jomā.
Ekskursijas laikā skolēni piedalījās karameļu gatavošanā un nobaudīja siltu karameli.
Klases audzinātāja Evita Arčugova.
#KarjerasNedēļa
#PrasmjuPortfelis

12.10.2023.

Karjeras izglītība 6.a klasē

12.oktobrī 6.a klase devās ekskursijā uz uzņēmumu "Mitavas čiekurs". Apskatīja ražotnes telpas, iekārtas. Degustējam dažādus produktus. Uzzinājām uzņēmuma vēsturi, un kā gatavo dažādu priežu čiekura sīrupus.
Klases audzinātāja Ksenija Vojevodova.

#KarjerasNedēļa
#PrasmjuPortfelis

12.10.2023.

Karjeras izglītība 8.a klasē

Karjeras izglītība 8.a klasē

Karjeras nedēļas ietvaros 8.a klase piedalījās nodarbībā "Tavs prasmju portfolio". Runājām par nozīmīgākajām prasmēm šobrīd darba tirgū, mācījāmies atšķirt "hard skills", t.i., profesionālās prasmes, no "soft skills" - personiskajām prasmēm. Katram skolēnam bija iespēja izveidot savu prasmju portfeli un padomāt, kuras no prasmēm vēl jāuzlabo, lai nākotnē būtu pieprasīts speciālists tirgū.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.
#KarjerasNedēļa
#PrasmjuPortfelis

03.10.2023.

8.d klases mācību ekskursija

8.d klases karjeras pasākums

3.oktobrī 8.d klase devās mācību ekskursijā uz Maag Latvija, Rīgas Miesnieks, kur iepazināmies ar gaļas pārstrādes uzņēmumu un dažādām profesijām uzņēmumā. Klase sadalījāmies divās grupās un uzvilkām vienreizējos kombinezonus un devāmies iekšā. Redzējām ražošanas procesu, iegājām saldētavā, kurā bija -20 grādi. Ļoti bieži mazgājām, dezinfecējām rokas un kājas. Tikai dažās vietās bija nepatīkama smaka. Beigās bija plaša izstrādājumu degustācija. Bija ļoti garšīgi. Mums vislabāk garšoja cāļa filejas nageti un doktordesa. Tagad mēs zinam kā taisa gaļas izstrādājumus. Bija interesanti.
8.d klases skolnieces Elizabete un Jana.
#KarjerasNedēļa
#PrasmjuPortfelis

02.10.2023.

Karjeras izglītība 11.i klasē

11.i klases karjeras pasākums

Ar 11.i klases skolēniem 2.oktobrī spēlējām "Vispārīgo prasmju koku" - spēli, kas attīsta "soft skills" jeb starpnozaru prasmes. Spēlē piedalījās piecas komandas. Katram komandas dalībniekam bija iespēja ar dažādu uzdevumu palīdzību attīstīt kādu no prasmēm. Jaunieši atzina, ka pēc spēles sev līdzi paņēmuši komunikācijas prasmi, prasmi strādāt komandā, sadarbošanos, attīstīja domāšanu, radošumu, mācījās pārvaldīt stresu, nostiprināja esošās zināšanas, trenēja pārliecību par sevi, nostiprināja draudzību. Starp komandām veiksmīgākā bija "Fantastiskais piecinieks", jo spēli pabeidza pirms spēles noteiktā laika.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.
#playing4softskills
#erasmusplus
#europeanprojec

27.09.2023.

Karjeras izglītība 5.a klasē

Karjeras izglītība 5.a klasē

27.septembrī ar 5.a klases skolēniem apspriedām profesijas un uzņēmumus, kas ir Jelgavas pilsētā. Radās arī daudz ideju, kādu uzņēmumu pilsētā vēl nav. Katram bija iespēja izveidot savu unikālo uzņēmumu un uzzīmēt reklāmas afišu, lai aicinātu pievienoties savai komandai potenciālos kolēģus.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

18.09.2023.

Karjeras izglītība 11.i klasē

Karjeras izglītība 11.i klasē

18.septembrī ar 11.i klases jauniešiem skatījāmies festivāla Lampa podkāstu "Pacel savu CV jaunā līmenī". Pēc noskatīšanās jaunieši guva praktiskas zināšanas, lai savu CV sagatavotu pamanāmu daudzu citu vidū, apkopojot svarīgākās soft skills prasmes, kas šobrīd darba tirgū ir pašas nepieciešamākās.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

06.09.2023.

Pievienojies!

Karjeras izglītība

26.05.2023.

Līderības akadēmija

BAFF Līderības Akadēmija ir konkursa programma 11. klašu skolēniem, kuriem piemīt entuziasms, mērķtiecība un vēlme pilnveidot savu personību. Palīdzot izstrādāt katram savu projekta ideju, programmas pasniedzēji no ASV veicinās interesi par inovācijām, iedvesmos un iedrošinās jauniešus realizēt savu līdera potenciālu. Akadēmija tiks organizēta ASV pilsētā Portlendā, Meinas štatā, kur jaunieši kopā ar vienaudžiem no Igaunijas un Lietuvas trīs nedēļas pavadīs universitātes pilsētiņā, lai apgūtu līderības prasmju kursu, piedalītos izaugsmes treniņos, kā arī iepazītu ASV vidi un kultūru.

Līderības akadēmija

Paldies karjeras konsultantei Kristīnei Kalniņai, kura piesaistīja un iedrošināja jauniešus startēt konkursā un palīdzēja kārtot nepieciešamās formalitātes!

17.05.2023.

Karjeras izglītība 8.a klasē

Karjeras izglītība 8.a klasē

17.maijā 8.a klases jaunieši veidoja savu Spēka apli. Sākumā katrs izprata savas unikālās īpašības, tad uzzināja daudz jaunu īpašību par sevi no saviem klases biedriem.
Daudziem jauniešiem darba procesā bija atklāsmju momenti, jo par sevi uzzināja kaut ko jaunu, ko paši agrāk nemaz nebija novērojuši sevī.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

17.05.2023.

Lepojamies un sveicam!

TSI sociālzinātņu konkursā 3.vieta Dānielam Zandersonam no 12.i

16.05.2023.

Karjeras izglītība 5.a klasē

Karjeras izglītība 5.a klasē

16.maijā ar 5.a klases jauniešiem veidojām Spēka apli, iedvesmojām viens otru labiem vārdiem un mācījāmies komunikācijas prasmes.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

11.05.2023.

Karjeras izglītība 11.klasēs

Karjeras izglītība

11.maijā pie 11.klašu jauniešiem JTV viesojās Aizsardzības ministrijas vieslektori, kas pastāstīja par militāro dienestu.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

10.05.2023.

Karjera 3.c klasē

Karjeras izglītība

10.maijā ar 3.c klases skolēniem radoši apspriedām katra intereses, dotumus un spējas. To visu iekļāvām savā profesijas foto, veidojot skaistu puķi.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

28.04.2023.

Grupu karjeras konsultācijas

Karjeras izglītība

6.un 28.aprīlī 12.a klases jaunieši piedalījās grupas karjeras konsultācijā, kurā izanalizēja savu unikālo īpašību karti, saprata kā to pielāgot turpmākās profesijas un mācību iestādes izvēlē. Veicām arī daudzus citus uzdevumus, kas veicina profesijas un izglītības iestādes piemērotības izpratni.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

27.04.2023.

"Ēnu dienas 2023" apkopojums

Karjeras izglītība

Esam apkopojuši JTV skolēnu aktivitāti "Ēnu dienās 2023", kopā ēnoja 138 skolēni.
Priecājamies, ka mūsu jaunieši ir aktīvi ēnojuši pašu izvēlētās profesijas, gan arī devušies ēnot dažādu profesiju pārstāvjus uz SIA "Latvijas Finieris".
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

20.04.2023.

Karjeras izglītība 11.i un 12.i klasēs

20.aprīlī ar 11.i un 12.i klases jauniešiem piedalījāmies TSI attālinātā vieslekcija par studiju iespējām. Noskaidrojām detaļas uzņemšanas nosacījumos, svarīgākās mācību jomas uz kurām jāliek akcents, iestājoties TSI.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

19.04.2023.

Karjeras izglītība 7.d un 7.e klasēs

Karjeras izglītība

19.aprīlī ar 7.d un 7.e klases jauniešiem runājām cik svarīgi ir saprast savus personības talantus, lai velāk tos spētu pielietot profesijā. Veicām pirmo soli sevis izzināšanā.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

17.04.2023.

Karjeras izglītība 7.c klasē

Karjeras izglītība

17.aprīlī ar 7.c klases skolēniem spērām pirmo soli, lai saprastu savu psiholoģisko tipu, klasē apkopojām testa rezultātus gan uz tāfeles, gan digitāli, veicot balsojumu.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

13.04.2023.

Karjeras izglītība 12.a un 12.i klasēs

Karjeras izglītība

13.aprīlī pie 12.a un 12.i klases jauniešiem viesojās Olaines Tehnoloģiju koledžas profesionālās augstākās izglītības programmu vadītāja. Uzzinājām daudz vērtīgas informācijas, tajā skaitā sapratām, kā ātrāk apgūt profesiju praktizējoties tajā jau mācību laikā un uzsākt darba gaitas.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

12.04.2023.

Karjeras izglītība 12.klašu skolēniem

Karjeras izglītība

12.aprīlī 12.klašu skolēniem un viņu vecākiem bija iespēja piedalīties Biznesa vadības koledžas webinārā "Ko darīt pēc 12.klases - studēt vai strādāt?" Guvām daudz vērtīgu atziņu, kas der reālā dzīvē.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

05.04.2023.

Karjeras izglītība 9.d, 10.i, 11.i klasēs

Karjeras izglītība

5.aprīlī ar 9.d, 10.i un 11.i klases jauniešiem devāmies ēnot Latvijas Finiera rūpnīcā esošās profesijas. Mums bija unikāla iespēja piedalīties ekskursijā ražotnes telpās, kur ir liela drošības kontrole, drošības pasākumi un darbs norit 24/7 režīmā. Jaunieši ēnoja "Lignums" iekārtu uzturēšanas efektivitātes inženieri, rūpnīcas tehnologu un koksnes ķīmijas attīstības speciālistu.
Liels paldies jāsaka Latvijas Finieris rūpnīcas vadībai par uzaicinājumu piedalīties Ēnu dienās!
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

31.03.2023.

Karjeras izglītība 7.a klasē

Karjeras izglītība

31.martā ar 7.a klasi veicām psiholoģiskā tipa testu un uzreiz arī apkopojām rezultātu. Sapratām, ka šis ir tikai 1.solis sevis izpētē un turpināsim tālāko izpēti citās tikšanās reizēs, lai izveidotu savu unikālo īpašību portfolio!
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

30.03.2023.

Karjeras izglītība 5.c klasē

Karjeras izglītība

30.martā ar 5.c klasi strādājām aktīvā grupu darbā, veidojām dialogu, dalījāmies savās pārdomās, runājot par profesiju daudzveidību, prezentējot savu sapņu uzņēmumu. Labākie un aktīvākie saņēma balvas.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

27.03.2023.

Karjeras izglītība 7.b klasē

Karjeras izglītība

22.martā 7.b klases jaunieši veica psiholoģiskā tipa testu, uzzināja un salīdzināja, kuras no īpašībām piemīt viņiem, lai nākotnē varētu izveidot savu individuālo personības karti.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

24.03.2023.

Karjeras izglītība 9.c klasē

Karjeras izglītība

24.martā 9.c klases jauniešiem bija iespēja piedalīties grupas karjeras konsultācijā. Izveidojām unikālu savu īpašību un profesiju karti, ar kuras palīdzību varam izprast savu tālāko karjeras ceļu.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

22.03.2023.

Karjeras izglītība 4.d klasē

Karjeras izglītība

22.martā 4.d klase aktīvi darbojās caur sapņiem izzinot savas spējas, dotumus un talantus. Aktīvākie uzstājās klases priekšā un pastāstīja par saviem sapņiem un talantiem. Labākie ieguva gardas balvas.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

15.03.2023.

Atvērto Durvju diena RTU IEVF

Karjeras izglītība

Pasākumā varēs uzzināt, kādas studiju programmas var apgūt IEVF, kā notiek jauno studentu uzņemšana, kā izskatās fakultātes laboratorijas un kādas ir ārpusstudiju iespējas, un ko par studiju piedāvātajām iespējām un izaicinājumiem saka IEVF studenti.

09.03.2023.

Iespēja 12.klašu skolēniem!

Karjeras izglītība

Skolēnu pavasara brīvlaikā - no 13. līdz 18.martam - Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultāte piedāvā iespēju piedalīties bakalaura studiju programmu atvērtajās lekcijās un pārliecināties par to, kā ir studēt pie mums!
Atvērto lekciju piedāvājumā ir atlasītas vairākas lekcijas un nodarbības no visām Komunikācijas fakultātes bakalaura studiju programmām:
- Fotogrāfija
- Multimediju komunikācija
- Psiholoģija
- Sabiedriskās attiecības
- Žurnālistika
Pieteikšanās atvērta vēl tikai vienu dienu!

09.03.2023.

TSI Atvērto durvju diena

Karjeras izglītība

11.martā, plkst.11.00 Atvērto Durvju dienas laikā varēsi iepazīties ar studiju iespējām, satikties ar pasniedzējiem, piedalīties ekskursijās un, galvenais — uzzināt vairāk par sev piemērotāko studijas programmu.

08.03.2023.

Karjeras izglītība 12.klasēs

Karjeras izglītība

8.martā pie 12.a un 12.i klases viesojās NBS pārstāvis, kas pastāstīja par militāro karjeru un dienestu. Interesanti bija tas, ka iestājoties dienestā ir iespēja apgūt pilota profesiju un mācīties ASV par valsts līdzekļiem. Savukārt pašam apgūstot šo profesiju tas praktiski nav iespējams, jo apmācības izmaksā labas privātmājas vērtībā! Tika lauzti arī stereotipi par sievietēm dienestā!
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

03.03.2023.

Karjeras izglītība 4.c klasē

Karjeras izglītība

3.martā 4.c klase aktīvi darbojās un cīnījās par garšīgām balvām. Kopā sapņojām, izvirzījām mērķus un domājām kādām spējām jāpiemīt, lai tos sasniegtu! Gardo balvu izcīnīja 5 uzvarētāji.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

02.03.2023.

Karjeras izglītība 11.a un 11.i klasēs

Karjeras izglītība

2.martā pie mums viesojās lieliskās pārstāves no BAFF Līderības Akadēmijas. Jaunieši no 11.a un 11.i uzzināja par BEZMAKSAS iespējām vasaras nometnei ASV. Pieteiksies vēl var līdz 17.martam.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

28.02.2023.

Karjeras izglītība 9.a klasē

Karjeras izglītība

28.februārī jaunieši no 9.a devās ekskursijā uz Metālapstrādes parku, kur uzzināja par metinātāja un programmvadības profesijām, kā arī piedalījās praktiskās meistarklasēs. Paldies ZRKAC par sadarbību!
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

24.02.2023.

Karjeras izglītība 6.b klasē

Karjeras izglītība

24.februārī ar 6.b klasi pildījām Intelekta talantu testu. Nodarbība bija veidota izmantojot interaktīvos rīkus. Visvairāk klasē izrādās ir interpersonalā spēju tipa skolēni.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

24.02.2023.

Karjeras izglītība 6.a klasē

Karjeras izglītība

23.februārī ar 6.a klases skolēniem darbojāmies pildot intelekta talantu testu, uzzinājām savam personības tipam atbilstošās īpašības, izpratām, kurās profesijās tās būtu piemērotas.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

24.02.2023.

Karjeras izglītība 9.d klasē

Karjeras izglītība

6.un 23.februārī 9.d klasē novadītas grupu karjeras konsultācijas. Jaunieši aktīvi darbojās - izzināja savus talantus, iepazina jaunākās profesijas darba tirgū un piemeklēja saviem talantiem atbilstošākās profesijas.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

17.02.2023.

Karjeras izglītība 5.b klasē

Karjeras izglītība

17.februārī ar 5.b klases skolēniem apspriedām tēmu, kas saistīta ar profesijas prestižu un pievilcību. Domājām, kādu uzņēmumu mūsu pilsētā vēl nav un ko vēlētos izveidot paši, ja būtu uzņēmuma vadītāji.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

16.02.2023.

Karjeras izglītība 9.c klasē

Karjeras izglītība

16.februārī 9.c klase devās ekskursijā uz Jelgavas Tehnikumu.
Jauniešiem patika praktiskās darbnīcas un iespēja apskatīt tehnikuma dzīvi no iekšpuses. Jāteic, ka daudziem vecākiem būtu jālauž stereotips par tehnikumuiem, jo šobrīd tajos ir fantastiskas iespējas un visi nepieciešamie instrumenti praktiski apgūt profesiju.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

16.02.2023.

Augstskolu diena 2023

Karjeras izglītība

16.02.2023.

Atvērto durvju dienas

Karjeras izglītība

10.02.2023.

Karjeras izglītība 5.a klasē

Karjeras izglītība

10.februārī ar 5.a klases skolēniem apspriedām tēmas, kas saistītas ar profesijas prestižu un pievilcību. Jaunieši aktīvi darbojās un pauda savas pārdomas.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

09.02.2023.

Karjeras izglītība

Karjeras izglītība

9.februārī pie mums viesojās vēstneši no Rīgas Stradiņu Universitātes. Vidusskolēniem bija iespēja uzzināt daudz interesanta par studijām augstskolā un arī praktiskām lietām no studentu dzīves.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

06.02.2023.

Karjeras izglītība

Karjeras izglītība

Sapņi palīdz ieraudzīt virzienu, mērķi palīdz sasniegt konkrētas lietas. Bez sapņiem nav motivācijas, bez mērķiem nav darbības! 1.februārī 4.a un 4.b caur saviem sapņiem izvirzīja mērķus un atklāja savas spējas, talantus.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

03.02.2023.

"PROFESIONĀLIS 2023"

Vislatvijas konkurss "PROFESIONĀLIS 2023" ir karjeras izvēles konkurss, kur iespējams iepazīt un iejusties dažādu profesiju lomās. Konkursa uzdevumi veidoti "Esi Līderis!" sadarbojoties ar AS "Air Baltic Corporation".
Konkursa mērķis: parādīt skolēniem profesiju specifiku, atbalstot mērķtiecīgu karjeras izvēli, īpašu uzmanību pievēršot zināšanu praktiskam lietojumam reālās dzīves situācijās.
Konkursa ieguvumi:
1. Jaunietis spēs nosaukt profesijai nepieciešamās kompetences (zināšanas, prasmes, attieksmes).
2. Jaunietis izvērtēs savu piemērotību konkrētai profesijai.
3. Jaunietis spēs paskaidrot, kur un kā apgūst šo profesiju.
4. Jaunietis iegūs praktiskā darba pieredzi, veicot ar profesiju saistītus pētījumus.
Konkursa norises laiks no 2023.gada 1.februāra līdz 31.martam.
Pieteikšanās konkursam notiek, aizpildot elektronisko anketu līdz 2023.gada 10.februārim plkst.23.59.
Tikšanās ar profesionāli: kopīga grupu vizītei airBaltic, kuras laikā vidusskolēni klātienē vai virtuāli iepazīties ar 4 profesijām 2023.gada 13.-24.februārī plkst.10.00.

01.02.2023.

SkillsLatvia 2023

Izstāde Ķipsalā

4. un 5.aprīlī jau sesto reizi Rīgā notiks nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2023!
Tas pulcēs vairāk nekā 120 audzēkņus no profesionālās izglītības iestādēm, kuri sacentīsies 19 prasmju konkursos. Aicinām skolēnus, viņu vecākus un pedagogus apmeklēt SkillsLatvia 2023 un iepazīt profesionālās izglītības iespējas!

26.01.2023.

Konsultācijas

Karjera

12.un 26.janvarī 9.a klases skolēniem JTV tika aizvadīta grupas karjeras konsultācija, kuras laikā ar īpaši pielāgotu metodoloģiju skolēnu vajadzībām tika izzinātas skolēnu stiprās puses, talanti, izvēlētas piemērotas profesijas, izglītības iestāde.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

25.01.2023.

"Mācies ārzemēs jau tagad!"

Karjera

25.janvarī JTV skolēniem un vecākiem bija iespēja piedalīties tiešsaistes pasākumā "Mācies ārzemēs jau tagad!"
Pasākumā bija vērtīga informācija par maksas un bezmaksas skolēnu apmaiņu programmām ASV, daudzi pašu skolēnu pieredzes stāsti.
Sīkāku informāciju var jautāt skolas karjeras konsultantei Kristīnei Kalniņai.

24.01.2023.

Piesakies!

Karjera

18.01.2023.

Mācību ekskursija

Karjera

17.janvarī 10.i, 11.i un 12.i klases skolēni devās ekskursijā uz LBTU IT fakultāti.
Jauniešiem bija iespēja uzzināt visus jaunumus par studijām fakultātē, aprunāties ar studentiem, lektoriem, piedalīties mixed reality un datoru tīklu laboratorijās ar demo demonstrācijām.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

18.01.2023.

"LUniverss"

LUniverss

Skolēni, skolotāji, vecāki un citi interesenti tiek aicināti uz izzinošu, atraktīvu un krāšņu Latvijas Universitātes (LU) studiju festivālu "LUniverss", kas notiks 3. un 4. martā LU Akadēmiskajā centrā.
Festivāls norisināsies abās Akadēmiskā centra ēkās – Zinātņu mājā un Dabas mājā. Skolēni varēs uzzināt par studiju iespējām LU, iepazīt LU Akadēmisko centru, kur jau pašlaik "dzīvo" daļa LU fakultāšu, "pielaikot" dažādas studiju aktivitātes, konsultēties ar studentiem, mācībspēkiem un nozares ekspertiem, atpūsties kopā ar grupu "Citi zēni" un kopumā labi un noderīgi pavadīt laiku.
Skolotājiem papildu visām aktivitātēm būs iespēja pulcēties īpašā atpūtas un sarunu telpā, kur pie kafijas tases varēs gūt dažādu LU speciālistu padomus, tikties ar LU vadību un mācībspēkiem, aprunāties ar kolēģiem vai vienkārši pavadīt laiku, kamēr skolēni apgūst Akadēmiskā centra plašās āres un iepazīst LU.
Uz festivālu tiek aicināti skolēni, viņu vecāki, skolotāji, kā arī jebkurš interesents, kas vēlas uzzināt vairāk par studiju iespējām lielākajā Latvijas augstskolā. Festivāla norise un dalība visās aktivitātēs ir bez maksas, skolu autobusiem būs iespējams izmantot LU Akadēmiskā centra autostāvvietu.
"LUniverss" ir LU oriģināls piedāvājums – alternatīva ierastajai izstādei "Skola", kas katru gadu notiek Ķīpsalas izstāžu kompleksā. Kā lielākā Latvijas augstskola ar plašāko studiju programmu piedāvājumu, LU vēlas sniegt topošajiem studentiem un viņu atbalstītājiem iespējami pilnīgu informāciju un iesaistes iespējas. "LUniverss" būs visaptverošs, spožs, daudzveidīgs – gluži kā visums virs mūsu galvām, kam nav ne gala, ne robežu.

21.12.2022.

"Rosinātava 2023"

Rosinatava 2023

BA Turība aicina jauniešus uz Rosinātavas 23’ uzdevumu, kuru jaunieši var pildīt gan individuāli, gan darbojoties mazās vai lielās grupās. Ieteikums izpausties cik vien kreatīvi var, jo konkurence būs sīva! Labāko video veidotāji tiks apbalvoti ar foršām pateicības balvām no pasākuma atbalstītājiem. Konkursa uzvarētājiem būs iespēja pasākuma dienā kāpt uz skatuves un veicināt diskusiju ar Latvijā atpazīstamām personībām, kā arī laimēt reklāmas video filmēšanu savai skolai no aģentūras "AI productions".
Jautājumu gadījumā var droši rakstīt ikvienam Rosinātavas sociālo mediju profilam.
Gaidīsim skolēnu aizraujošos video ar nepacietību!

Skolu uzdevums (.PDF)

08.12.2022.

Karjeras izglītība

Karjeras izglītība

8.decembrī skola viesojās lektors no RTU.
Jauniešus iepazīstināja ar studiju iespējām un studentu dzīvi augstskolā.
Liels paldies lektoram par atraktīvi vadīto pasākumu, jo jaunieši aktīvi tika iesaistīti tajā balsojot, gan arī iegūstot balvas!
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

06.12.2022.

Karjeras izglītība

Karjeras izglītība

6.decembrī 11.i klases skolēni, skolotāja ar karjeras konsultanti viesojās Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā.
Mums bija iespēja iepazīties tuvāk un dodies ekskursijā ar LU gidu pa Zinātņu māju un Dabas māju. Redzējām studentu ikdienas dzīvi, kā norit lekcijas un kā studenti tām gatavojas. Jāteic, ka ikvienam, kas vēlas studēt būtu jāredz šis abas mūsdienīgās celtnes, jo tās ir iespaidīgas!
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

23.11.2022.

Karjeras izglītība

Karjeras izglītība

Skolā norisinājās karjeras izglītības pasākums, kurā piedalījās BA Turība vieslektori.
Jauniešiem bija iespēja iepazīties ar Uzņēmējdarbības vadības, Juridisko, Starptautiskā tūrisma un IT studiju programmām.
Papildus iespēja piedalīties Rosinātava'23 rīkotā konkursā un iegūt balvu visai klases komandai! Konkursa nosacījumi pieejami informācijas stendā.

21.11.2022.

Karjeras izglītība

Lekcija

Karjeras izglītības pasākumu ietvaros 14.novembrī mūsu skolas 10.a un 10.i klases skolēni un skolotājas Zoom tiešsaistē piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā sarunu ciklā - ZINĀTNE.ZOOMED.IN jeb ZINĀTNE.PIETUVINĀTA.
Skolēni tikās ar dr.med. RŪDOLFU CEŠEIKO, kurš ir lektors Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātē.
R.Cešeiko ir viens no pirmajiem pasaulē, kurš, balstoties klīniskās prakses novērojumos, pētnieciskā darba rezultātos un personiskajā pieredzē, pierādījis fizisko aktivitāšu nozīmīgumu onkoloģijas pacientu atlabšanas procesā un dzīves kvalitātes nodrošināšanā.
Skolēniem bija iespēja uzzināt:
- Kas ir zinātne un cik daudzveidīgi un atšķirīgi ir pētījumi dažādās zinātnes nozarēs?
- Kur strādā zinātnieki un kādas prasmes viņiem nepieciešamas?
- Kā izvēlēties savu zinātņu vai studiju nozari?
- Ko zinātnieki var dot un ko dara uzņēmējdarbībā?
- Kāpēc valstij un sabiedrībai ir nepieciešama zinātne?
Klašu audzinātājas Irēna Rutka un Ilze Ulmane.

08.11.2022.

Karjeras pasākums

Karjeras pasākums

8.novembrī kampaņas "Mācies būvniecību" ietvaros JTV viesojās BDCC vadītāja G.Jansone un koka būvniecības speciālists K.Ceplis.
10.i, 11.i un 12.i klašu skolēniem bija iespēja uzzināt aktualitātes būvniecības nozarē - izrādās, šobrīd tieši jaunie būvniecības speciālisti ir tie, kas visveiksmīgāk īsteno interesantākos projektus, pozitīvs piemērs tam ir Ogres Centrālā bibliotēkas ēka. Arī Jelgavā ir daudz interesantu ēku, ko ir vērts apmeklēt, un to noteikti arī darīsim karjeras izglītības ietvaros.
Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa.

26.04.2022.

Karjeras izglītība

Karjera Karjera

07.04.2022.

Ēnotāji RAIL BALTIC būvlaukumā

Karjera

Kopskaitā 60 skolnieki un studenti biedrības Building design and construction council (BDCC, www.buvniekupadome.lv) organizētās izglītības kampaņas - Mācies būvniecību ietvaros, 2022.gada 6.aprīlī viesojās Rail Baltic starptautiskās dzelzceļa stacijas Rīga būvlaukumā. Mūsu skolas ēnotāji no 12.i klases Samanta Andrejeva, Elvīra Līva Birkenbauma, 10.i klases Krišjānis Arčibalds Ķezbers un 11.i klases Daņila Tolmačovs būvlaukuma apskates sesijā devās kopā ar LLU VBF studentiem un skolēniem no Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas, Ķekavas vidusskolas, Rīgas Vācu ģimnāzijas.
Ēnotāji uzzināja par desmitiem speciālistu, kuri darbojas būvlaukumā. Ģenerāluzņēmēja BERERIX projektu direktora vietnieks Arvis Mūrnieks atbildēja uz skolnieku jautājumiem. Iepazīstināja, ka tuvāko darbu klāstā ir pazemes infrastruktūras izbūve. Jau tuvākajā laikā tiks uzstādīts 32.metru augsts torņa celtnis, lai sāktu jaunās stacijas izbūvi. Skolēni uzzināja, ka projekts ietver pārbūvi un jaunbūvi - ar jauna dzelzceļa tilta būvi pāri Daugavai.
Bija vērtīgi, izzinoši un interesanti.
Pasākumu vērtēja 12.i klases skolniece Samanta Andrejeva.

05.04.2022.

Izmanto iespēju!

Karjera

Pieteikuma anketu līdz 8.aprīlim iespējams aizpildīt šeit.

Plašāku informāciju par "Studenta kurpēm" iespējams atrast LU mājaslapā.

01.04.2022.

Uzzini, kā realizēt savus mērķus, kā pārvērst savus hobijus par peļņas avotiem

Karjera

28.03.2022.

Ēnu diena RAIL BALTIC objektā

Vidusskolēniem, kuri vēl nav pieteikušies ĒNU DIENAS brīvajām vakancēm, bet kuri interesējas par inženierbūvēm un starptautisku projektu vadību:
6.aprīlī, plkst.11.00 ir iespēja ĒNOT gadsimta projekta būvlaukumā - Rail Baltica centrālās stacijas objektā.
Būs vērtīgi uzzināt klātienē, kas tad notiek milzīgajos smilšu laukumos un kādi speciālisti tādos objektos nepieciešami.
Plānotais laiks būvlaukumā 1 stunda.
Līdz 30.martam (trešdienai) ir iespēja pieteikties, lai dotos uz RAIL BALTIC objektu Rīgā, rakstot e-klasē karjeras konsultantei Zentai Valterei.

24.03.2022.

Ēnu diena 2022

Ēnu diena

24.03.2022.

Ēnu diena 2022

Ēnu diena

21.03.2022.

Piedalies!

LU Atvērto durvju diena

21.03.2022.

Digitālā nedēļa 2022

CV darbnīca jauniešiem

21.03.2022.

Izglītības ceļvedis 2022 - profesijas izvēle

Šeit (.PDF)

01.03.2022.

Karjeras izglītība

Enu diena

ĒNU DIENĀ iepazīsi profesijas dažādās nozarēs. Izvēlies sev interesējošu jomu un profesiju.
Nenokavē, pirmā pieteikšanās kārta uz vakancēm jau no 9.marta.

Vairāk informācijas

24.02.2022.

Karjeras izglītība: tiešsaites tikšanās

Tiesaistes tikšanās

2022.gada 24.februārī 10.a un 11.a klases skolēni iepazinās ar profesijām kultūrā, mācību programmām, prakses vietām, sadzīvi, darba iespējām.
Latvijas Kultūras koledžas lektore Elīna Kolna skolēnus iepazīstināja ar studentu dzīvi, aktīvu un radošu darbošanos dažādu pasākumu organizēšanā un veidošanā. Liela vērība koledžā tiek pievērsta tieši praktiskajām zināšanām, par to liecina studentu iesaistīšanās gaismas šova projektā "Staro Rīga".
Noklausoties interesanto un pilnvērtīgo stāstījumu, skolēni saņēma izsmeļošas atbildes uz sagatavotajiem jautājumiem.
Karjeras konsultante Zenta Valtere.

21.02.2022.

Karjeras diena skolēniem tiešsaistē

Karjeras diena skolēniem tiešsaistē Programma

07.02.2022.

Jauno mediķu skola

Farmācijas skola

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Jauno mediķu akadēmija (JMA) piedāvā plašas iespējas skolēniem, kuri vēlas savu dzīvi saistīt ar veselības aprūpi.
Šogad RSU ieviesusi jaunu JMA skolas virzienu – farmāciju, un aicina 11. un 12.klašu skolēnus, kurus interesē izzināt šīs perspektīvās un modernās jomas noslēpumus, pieteikties nodarbībām.
8.februārī plkst.14.00 JMA vietnē tiks ievietota saite, kuru atverot, pretendenti varēs aizpildīt dalībnieku anketu. Šis nodarbību cikls būs bez maksas, un tajā tiks uzņemti pirmie simt jaunieši, kuri pietiekšanās anketu būs iesnieguši.

24.01.2022.

Karjeras izglītība

Seko studentam

31.01.22. - 11.02. 22. RTU organizē pasākumu "Seko studentam".
Piesakies laicīgi!
Vairāk informācijas un pieteikšanās pasākumam: šeit.

19.01.2022.

Karjeras izglītība

Kļūšu par profesionāli

Digitāli interaktīvā spēlē "Kļūšu par profesionāli" - izzināsi profesiju pasaules dažādību.
Spēle rosina rast atbildes uz jautājumiem: "Ko es darīšu un kas es būšu, kad kļūšu pieaudzis?"
Spēle ir radīta, lai 1.-6. klašu skolēni interaktīvi varētu iepazīt 37 dažādu profesiju pārstāvju ikdienu viņu darba vidē, kā arī noskaidrot profesijās nepieciešamās prasmes, zināšanas un veicamos pienākumus.
Spēle šeit.

14.01.2022.

Karjeras izglītība. Atvērto durvju diena.

Atvērto durvju diena

13.01.2022.

Karjeras izglītība. Nepaej garām, piedalies!

Jauno līderu nodarbības

04.11.2021.

Jaunatnes forums

Forums

Šodien izmantojām iespēju attālināti piedalīties, Jaunatnes forumā "Zinātne mums apkārt". LU vadošā pētnieceInese Šūpole dalījās savos pētījumos par tēmu "Veiksmīgas starptautiskās karjeras priekšnoteikumi".

31.10.2021.

Izglītība ārzemēs

Kalba

Kalba

15.10.2021.

Karjeras nedēļa 8.d klasē!

Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļa notika iesaistot mācību priekšmetu skolotājus:
Sociālajās zinībās akcentējot Karjeras nedēļu un IKT, tēma bija par uzņēmējdarbības veidiem un sociālo uzņēmējdarbību.
8.c/d klases vācu val. grupā strādāja pēc plāna, par audzēkņu karjeru, iespējām un pieprasītākajām profesijām runājām katrs individuāli sagatavojot prezentāciju.
Datorikas stundā Karjeras nedēļu un IKT ietvaros, apguva mājas lapu veidošanu, kas kādam varbūt arī dzīvē būs nepieciešams, ja viņš izvēlēsies IT jomu.
Gandrīz katru ķīmijas stundu strādājam ar audzēkņu vai skolotāja sagatavotu prezentāciju (dators+ projektors), tematā Kristāliskās un amorfās vielas ar dokumentu kameru tika demonstrēti paraugi. Bija arī divi laboratorijas darbi, bet tur jau kastītē viss nepieciešamais.
Arī angļu valodā Karjeras nedēļā un IKT mēs izrunājām par nākotnes nodomiem.
Klases stunda: VIAA Youtub mācību filmu 7.-9.kl. skolēniem "No mākslinieka uz programmētāju!" Filmas garums 40 min. Noskatījāmies, pēc filmas klasē notika diskusija, kuras laikā katrs aizstāvēja savu viedokli par redzēto, izteica savu redzējumu par nākotnes profesiju.
Klases audzinātāja Valda Grunte.

15.10.2021.

4.b klases Karjeras kāpnes

4.b karjeras kapnes

Karjeras nedēļas ietvaros pārrunājām, kādas IT prasmes ir katram skolēnam. Secinājām, ka skolēni māk izmantot dažādas programmas – rakstīt tekstus Word, zīmēt Paint, protams, spēlēt spēles, kā arī izmantot e-klasi un uzzināt aktuālās stundu izmaiņas skolas mājas lapā.
Audzinātāja jau iepriekš bija aptaujājusi vecākus, lai noskaidrotu, kādas IT prasmes ir vecākiem un kādas viņi ikdienā izmanto darbā ar datoru. Skolēniem bija ļoti interesanti uzzināt, ko māk viņu vecāki - vecāki izmanto gan ierastās datorprogrammas (Word, Excel, Power Point), gan arī sarežģītākas grāmatvedības programmas, specifiskas IT sistēmas. Skaidrs ir viens – būs vēl daudz jāmācās, lai sasniegtu vecāku līmeni…
Katram bērnam ir savi karjeras mērķi. 4.b klasē kāds vēlas kļūt par policistu, kāds par futbolistu, kāds par frizieri, šuvēju, kāds par slavenību Youtube, kāds, protams, vēlas profesiju saistīt ar IT jomu. Lai to sasniegtu, skolēni apzinās, ka gan cītīgi jānodarbojas ar sportu, gan jāmācās matemātika, datorika un angļu valoda, kā arī jābūt jaukiem, labsirdīgiem cilvēkiem. Ir skaidrs, ka uz mērķi jātiecas katru dienu gan lasot grāmatas, gan pilnveidojot prasmes video filmēšanā. Skolēnus iedvesmo jau sasniegtais un veiksmes ikdienā, slaveni cilvēki, draugi un, protams, vecāki un viņu piemērs.
Lai visiem izdodas sasniegt savus karjeras mērķus!
4.b audzinātāja Ilze Skudra

06.10.2021.

Diskusijas vecākiem un jauniešiem

Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļa

10.09.2020.

Karjeras izglītība

Ekskursija

Braucot pa Loka maģistrāli "RAF" mikrorajonā var vērot jauno Latvijas Valsts Mežu unikālo būvi, kurā atrodas "Latvijas valsts mežu" Zemgales reģiona klientu centrs. Ēka atrodas starp mežu, "Latvijas valsts mežu" kokaudzētavu un Loka maģistrāli.

Karjeras izglītības ietvaros mēs JTV 12.a, 12.i un 11.i skolēni2021.gada 10.septembrī apmeklējām un apskatījām šo ēku. Ekskursijas vadītāja mums pastāstīja par arhitekta, būvnieka, celtniecības darbu vadītāja u.c. profesijām, kuru pārstāvji spēj kopā radīt šādu apbrīnas vērto ēku. Informēja, kur var apgūt šādas profesijas un ar kādām īpašībām jābūt apveltītiem šādu darbu veicējiem.
Ēka celta ļoti oriģināli, tā vizuāli augsta, jo celta samērā augstā uzkalnā, bet tās jumts nepārsniedz meža koku augstumu.
Ēka ir īpaši siltināta un izolēta ar kokšķiedru izolāciju. Koka konstrukcijas un koka apdare iekļauj modernus, ekonomiskus un ekoloģiskus inženiertehniskos risinājumus.
Mums bija iespēja apskatīt Latvijas Valsts Mežu unikālo būvi (tepat Jelgavā). Tikšanās notika ārā pie ēkas un konferenču zālē, ievērojot visus paredzētos pandēmijas aizsardzības noteikumus.
12.a, 12.i, 11.i klašu skolēni un audzinātājas.

20.04.2021.

CV darbnīca jauniešiem

Ar dzīves gājumu jeb Curriculum Vitae (CV) mēs prezentējam sevi. Tas ir dokuments, kurā atspoguļota informācija par izglītību, profesionālo pieredzi, prasmēm un spējām.
Darbnīcā uzzināsi:
Kādi ir CV veidi? Kā padarīt CV pārskatāmu? Kā izveidot mūsdienīgu CV?

Pieteikšanās līdz 5.maijam

19.04.2021.

Vasaras nodarbinātība 9.-11.klašu skolēniem!

Ieskaties! Izmaiņas noteikumos vidusskolēnu pieteikšanās vasaras nodarbinātībai!

Vairāk informācijas

Ja ir jautājumi, griezies pie skolas karjeras konsultanta Z.Valteres.

15.04.2021.

BAFF vituālā līderības akadēmija 2021

Līderības akadēmija

Baltijas-Amerikas Brīvības Fonds (BAFF) aicina jauniešus, kas šobrīd mācās 10. un 11. klasē, pieteikties bezmaksas virtuālai apmācību programmai angļu valodā Līderības Akadēmija 2021. Šogad, apgūstot inovatīvas prasmes, kas nepieciešamas nākotnes līderiem, programma dos iespēju dalībniekiem iepazīt arī dažādas dizaina domāšanas metodes.
Pieteikties dalībai BAFF virtuālā Līderības Akadēmija 2021 tiek aicināti jaunieši no visas Latvijas, reģistrējoties BAFF mājaslapā līdz 2021.gada 16.maijam. Programma tiks organizēta no 26. līdz 30.jūlijam.

Vairāk

07.04.2021.

Karjeras izglītība

Izglītības un zinātnes ministrija no 6.līdz 29.aprīlim aicina 11. un 12. klašu skolēnus tiešsaistes sarunās ar 24 Latvijas zinātniekiem un zinātniecēm atklāt dažādu zinātnes nozaru un pētniecības aizraujošo dabu.
Projekts ZINĀTNE.ZOOMED.IN jeb ZINĀTNE.PIETUVINĀTA notiks tiešsaistē Zoom lietotnē visu aprīli otrdienās, trešdienās un ceturtdienās divos laikos: 13.00-13.40 un 14.30-15.10.
Skolēni varēs uzzināt: Kas ir zinātne un cik daudzveidīgi un atšķirīgi ir pētījumi dažādās zinātnes nozarēs? Kur strādā zinātnieki un kādas prasmes viņiem nepieciešamas? Kā izvēlēties savu studiju virzienu vai zinātnes nozari? Ko zinātnieki var dot un ko dara uzņēmējdarbībā? Kāpēc valstij un sabiedrībai ir nepieciešama zinātne?
Kā viss notiek?
- Skolotājs izvēlas dienu un laiku, kad klase var tikties ar zinātnieku kurp.es kalendārā;
- Kalendārā pieejams apraksts par zinātnieku un pieteikšanās anketa, kur skolotājs reģistrē klasi (bez skolēnu personas datiem). Uz vienu sarunu var pieteikt vairākas klases, un viena klase var pietiekties uz vairākām sarunām, tomēr skolēnu skaits katrā sarunā ir ierobežots;
- Pēc reģistrācijas skolotājs savā e-pastā saņem Zoom pieejas datus, kurus nosūta klasei, kas tiksies ar zinātnieku;
- Pirms sarunas skolotājs aicina klasi noskatīties 3 min. video par zinātnieku vai zinātnieci, ar kuru būs tikšanās, lai skolēni gūtu ieskatu tēmā un tiekoties varētu piedalīties konkursā par video redzēto;
- Lai sarunas laikā varētu piedalīties konkursā, skolēniem jāizmanto Kahoot! aplikācija telefonā vai lietotne https://kahoot.com/ datorā.
Zinātnieku sarakstā iespējamas izmaiņas. Detalizētākai informācijai par pasākuma norisi lūdzam sazināties, zvanot 29104032 vai rakstot zinatne@izm.gov.lv.

04.03.2021.

Karjeras izglītība

Karjera

Starptautiskais mācību centrs KALBA 25.martā organizē tiešsaites izstādi IZGLĪTĪBA UN KARJERA.
Aicinām piedalīties Latvijas lielākajā tiešsaistes pasākumā par studiju izvēli. Reģistrējieties pasākumam un iegūstiet vērtīgu informāciju par dažādām studiju programmām.
Tiešraides laikā varēsi uzdot jautājumus un uzzināt, ko darīsi ikdienā pēc ekonomikas, filoloģijas, žurnālistikas, bioķīmijas vai citas studiju programmu absolvēšanas.

Reģistrācija

01.03.2021.

Iesaisties, esi aktīvs un enerģisks!

Karjera

Brīvprātīgais, jeb sabiedriskais darbs dos Tev iespēju attīstīt sevi, gūt jaunas prasmes un gūt paša pieredzi profesijas izvēlē.
Aicinām skolēnus no 16 gadu vecuma pieteikties praktiskās aktivitātes projektā "Brīvs, Prātīgs, Atbildīgs programma".

Vairāk informācijas

Pieteikuma veidlapa

Pieteikšanās laiks no 01.03. līdz 15.03.2021.Dalībnieku skaits ir ierobežots.

Uzaicinājums (.DOCX)

10.02.2021.

RTU virtuālā Karjeras diena

RTU Karjeras diena

01.02.2021.

Karjeras izglītība

Karjera

Karjeras dienas

21.01.2021.

Vidusskolēn, nepalaid garām unikālu iespēju!

Piesakies neformālai, izklaidējošai un izglītojošai konferencei "Rosinātava", kas notiks 24.februārī!
Ja pasākuma laikā vēlies piedalīties konkursos par noderīgām balvām un diskusijās, reģistrējies pasākumam. Piesakies līdz 21.februārim!

Pieteikuma anketa

14.12.2020.

Piedalies, domā un vērtē!

KALBAS komanda aicina skolas audzēkņus un arī to vecākus uz virtuālu tikšanos ar profesionālu un ilggadēju karjeras konsultantu Rīti Jurkenu.

Vebinārs

Rītis ilgus gadus ir krājis profesionāla karjeras konsultanta iemaņas, kas nu jau mērāms vairāk kā 20 gadu pieredzē un kurš ir arī KALBA grupas dibinātājs. Zināms ar sevišķi vērtīgām lekcijām gan vecākiem, gan jauniešiem.
Tikšanās laikā tiks diskutēts, kādus uzdevumus jāveic attiecīgajos dzīves posmos, lai karjeras izvēle tiktu veikta pareizi!

Reģistrācija

Seko līdzi KALBA Facebook un Instagram profiliem!

25.11.2020.

Tiešsaistes seminārs

Valsts izglītības satura centrs organizē trīs praktiskās ievirzes seminārus "Beta" 10.–12.klašu skolēniem, kas norisināsies tiešsaistē 2020.gada 4.decembrī: plkst.11.00 – 13.00 Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūta seminārs, kas veltīts fizikas zinātne.

Pieteikšanās

LU CFI tiešsaistes seminārā jaunieši uzzinās par LU Cietvielu fizikas institūta zinātniskajām aktivitātēm, virtuāli piedalīsies divās lekcijās "Mikro - un nanoierīču izgatavošana" un "Mikrofluīdika: pamatprincipi un pielietojumi", arī uzzinās par LU Cietvielu fizikas institūta iekārtām, ko izmanto mikro un nanomateriālu un ierīču izgatavošanā.
Plkst.15.00 – 17.00 "BIOR" - Pārtikas drošības, Dzīvnieku veselības un Vides zinātniskā institūta seminārs, kas veltīts pārtikas, vides drošības un augu aizsardzības izaicinājumiem.

Pieteikšanās

Semināros aicināti pieteikties 10.- 12.klašu skolēni līdz 2020.gada 30.novembrim.

30.10.2020.

Karjeras izglītības stunda 4.a un 4.b klasēs

Karjeras_stunda_4kl.

2020.gada 30.oktobrī 4.klašu audzēkņi piedalījās karjeras nedēļas "Profesiju parādē". Katra klase izlozēja savas tautsaimniecības nozares:
- 4.a klases skolēni demonstrēja un prezentēja profesijas no lauksaimniecības, medicīnas un būvniecības nozarēm;
- 4.b klases skolēni ietērpās un stāstīja par profesijām no inženierzinātņu nozares, izglītības un transporta jomām.
Izmantojot radošu pieeju, katrs skolēns stāstīja un demonstrēja izvēlētās profesijas darba rīkus un apģērbu. Prezentēja darba pienākumus, darba vidi, rakstura īpašības un prasmes, kādas nepieciešamas katrā no profesijām. Vislielākais profesiju skaits bija veselības, būvniecības un izglītības nozarēs. Pasākums veicināja skolēnu interesi par profesijām un lika izprast vienas nozares profesiju daudzveidību.
Skolēni bija ļoti centīgi gatavojušies pasākumam, izmantojot vecāku un tuvinieku darba pieredzi, meklējot informāciju internetā, konsultējoties ar skolotājiem.
Paldies par atsaucību klašu audzinātājām Inetai Blumbergai un Maijai Svitiņai!
Skolas karjeras konsultante Zenta Valtere.

28.10.2020.

Karjeras izglītības stunda 3.m1 klasē

Karjeras stunda 3m1

2020.gada 28.oktobrī Pārrunājām ar skolēniem, kā viņi saprot karjeras nedēļas saukli "Dzirdi un liec aiz auss!", par prasmi sadzirdēt savus tuvākos, ieklausīties viņu stāstos un pieredzē izvēloties profesiju.
Diskutējām par sevis izzināšanu: apgūtajām prasmēm un rakstura īpašībām. Skolēni atrādīja savus zīmējumus, prezentējot karjeras nedēļas uzdevumu "Mana sapņu profesija". Skolēni prezentācijai bija sagatavojušies atbildīgi, papildus nostiprinot prasmi uzstāties klases priekšā.
Skolas karjeras konsultante Zenta Valtere.

27.10.2020.

Karjeras stunda 3.a klasē

Karjeras stunda 3a

2020.gada 27.oktobrī 3.a klase kopā ar skolas karjeras konsultanti diskutēja par iespējām ieklausīties, redzēt, uzzināt par nākotnes izvēli.
Skolēni uzzīmēja savu sapņu profesijas ziedu ar prasmju un īpašību ziedlapiņām.
Skolas karjeras konsultante Zenta Valtere.

27.10.2020.

Karjeras stunda 6.m1 klasē

Karjeras pasākums

2020.gada 27.oktobrī karjeras nedēļa 6.m1 klasē sākās ar vienkāršu darba lapu par savu profesiju, ko skolēni pildīja mājās. No rīta katrs uz tāfeles uzrakstīja savu nākotnes sapni.
6.m1 skolēnu izvēles ir atbilstošas augstajiem mācību sasniegumiem un daudzveidīgajām ārpusklases aktivitātēm. Lidotājs, kardioķirurgs, dizaina inženieris, režisors, blogeris, treneri, cilvēku un dzīvnieku ārsti, aktrises, konditori u.c. Izvēlēto profesiju daudzveidība ir tik plaša, ka klases ietvaros var izveidot veselas organizācijas.
Skolēni izvēlējās 4-5 profesijas, kuras labi varētu funkcionēt vienā uzņēmumā. Audzinātāja stundas laikā radās Lidkompānija, kurā dizaina inženieris Raivo un mehāniķis Andris konstruē ideālo lidmašīnu, daktere Nikoleta pirms lidojuma pārbauda pilota Kristiāna veselību un kinoloģe Katrīna ar savu apmācīto suni uzmana kravas likumību. Mums ir Sporta centrs ar trim treneriem Raivo, Reini un Klāvu. Klasesbiedri atzina, ka uz veterināro klīniku "Ķepas" pie mīļajām dakterītēm Madaras un Viktorijas savu dzīvnieku vestu kaut tūlīt. Skolēni reklamēja savu Biznesa un dizaina skolu, privāto poliklīniku, aktiermākslas studiju, restorānu. Eduards palika uzticīgs savam mērķim – spēlēt Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī.
Katra grupa 3 min stāstīja, kā sauc viņu uzņēmumu, kā pelnīs, kāda loma tajā būs katrai profesijai.
Stundas beigās skolēnu acis mirdzēja par savām izvēlēm. Tomēr, lai to sasniegtu, vēl jāmācās vismaz 12 gadus.
Lai izdodas!
"Tavā dzīvē ir tikai tas, ko tu esi izvēlējies. .... katrs tavs solis vai nu izpleš tev spārnus vai nogriež no tiem vēl vienu spalvu. Atļauj sev uzlidot augstāk par debesīm un aizsniegt ar spārniem zvaigznes!" (V. Abramova)
6.m1 klases audzinātāja Laima Baltiņa

13.10.2020.

Karjeras izglītība

Karjeras pasākums

2020.gada 13.oktobrī saspriegtā betona tehnoloģiju uzņēmuma STRANDECK būvkonstruktors J.Tarasovs un tehniķe rasētāja S.Sunepa viesojās pie 10.i klases. Stāstīja par būvkonstruktora profesijā pašām svarīgākajām īpašībām - precizitāti un pedantiskumu darbā. Nedrīkst paļauties tikai uz informācijas apmaiņu virtuālajā vidē, joprojām nekas nespēs aizstāt tiešu komunikāciju. Galvenās zināšanas un iemaņas profesijā var apgūt tikai praksē. J.Tarasovs dalījās 10 gadu darba pieredzē, veidojot savu karjeru būvniecības nozarē.
Uzņēmuma jaunā speciāliste S.Sunepa iepazīstināja ar uzņēmuma lielākajiem būvobjektiem, prezentēja profesijas aktualitātes. Ļoti vērtīgi bija dzirdēt par pieredzi, izvēloties profesiju, par spēju pielāgoties un mainīties, mācīties un pilnveidot savas zināšanas svešvalodās, 3D modelēšanā un citās jomās.
Paldies uzņēmuma STRANDECK speciālistiem par vērtīgo, izzinošo tikšanos!
Paldies par sadarbību Gunitai Jansonei!
Skolas karjeras konsultante Zenta Valtere.

24.09.2020.

12.a un 11.i klašu mācību ekskursija

Mācību ekskursija

2020.gada 24.septembrī 12.a un 11.i klases, ar projekta "Latvijas skolas soma" atbalstu, devās mācību ekskursijā uz Līgatnes dabas parku un Līgatnes slepeno bunkuru.
Ekskursijas laikā bija iespēja jautri un pilnvērtīgi pavadīt laiku, uzzinot par Latvijas vēsturi padomju laika režīmā, un iepazīties ar reti sastopamiem dzīvniekiem Latvijas dabā. Programma Līgatnes slepenajā bunkurā bija ļoti interesanta un noderīga programma tieši vēstures priekšmetā. Bunkurā bija iespēja uzzināt, kā būtu pasargāta valdība ārkārtas kara situācijas laikā un, kāda literatūra bija pieejama ikdienas sabiedrībai šajā laika periodā. Aizraujoši bija piedalīties bunkura apskatē un apmeklēt telpas, kurās ir saglabājušās vēl vecās datortehnikas iekārtas un telefoni. Lai arī kāds šo vietu bija apmeklējis, bija iespēja atsvaidzināt atmiņu un uzzināt ko jaunu.
Līgatnes dabas parka apskate bija ļoti unikāla, laika apstākļi mūs lutināja un bija iespēja relaksēties no ikdienas ritma, dodoties pastaigā! Pozitīvi uzlādēti un jaunām zināšanām pilni mēs atgriezāmies mājās.
12.a klases skolniece Baiba Ločmele.

22.09.2020.

Karjeras izglītība

Karjeras izglītība

2020.gada 22.septembrī skolā viesojās LLU Meža fakultātes absolvents, Meka kokmateriālu pētnieks K.Pugovičs un biedrības “Zaļās mājas” valdes loceklis K. Ceplis.
12.klases skolēni uzzināja par koksnes izmantošanas priekšrocībām un nākotnes iespējām būvniecībā.
Par koka izturīgumu, izmantojot koka konstrukcijās dažādus stiprinājumus, skolēni pārliecinājās uz vietas. Lai strādātu ar koku, izmantojot to būvniecībā, ir nepieciešamas labas zināšanas fizikā un matemātikā. Ar koka lielākajiem būvobjektiem Latvijā par būvnieku veiksmes stāstiem, skolēni varēja iepazīties bukletā “Aizraujoša profesija BŪVNIEKS”, kurus uzdāvināja lektori.
Par studiju iespējām LLU un RTU iepazīstināja Gunita Jansone, biedrības Building Desing and Construction Counsil vadītāja.
Paldies G.Jansonei par veiksmīgo sadarbību!
Kur apgūt būvniecību:
Rīgas Tehniskā universitāte: par studijām www.rtu.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte: par studijām www.llu.lv
Karjeras konsultante Zenta Valtere.

21.09.2020.

Karjeras izglītība

Karjeras izglītība

2020.gada 21.septembrī 11.a un 11.i klasēm notika tikšanās ar vienu no lielākajiem ceļu būves uzņēmumiem ACB.
ACB būvdarbu vadītājs, Matīss Klāsens iepazīstināja ar uzņēmuma vēsturi, lielākajiem projektiem, darba specifiku un darba vidi. Uzsvēra, ka darba vide transportbūvju nozarē ir mainīga un nebūt, nav viegla. Darbs ir gan ārā, jebkuros laika apstākļos, gan birojā, kurā strādā tāmētāji, projektu vadītāji, inženieri konstruktori un citu profesiju pārstāvji.
Skolēni, kuri izvēlēsies savu karjeru veidot transportbūvju nozarē, varēs pieteikties ACB darbam vasarā. Tā būs vērtīga iespēja sevi pārbaudīt reālā darba vidē, iegūt jaunas prasmes un pieredzi, kā arī saprast, vai tas ir mans.
Karjeras konsultante Zenta Valtere.

18.09.2020.

Karjeras izglītība

Karjeras izglītība

2020.gada 18.septembrī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 5.m3 klase devas uz Pasta salu, kur norisinājās pasākums "Mežs ienāk Jelgavā".
Pasākuma laikā skolēni iepazina jaunākās tehnoloģijas un tehniku, kas tiek izmantota meža apsaimniekošanā, noskatījās mežizstrādes mašīnu paraugdemonstrējumus. Skolēni uzzināja par dažādām profesijām, kas saistītas ar mežu. Ļoti interesanti skolēniem bija pie Latvijas Finiera telts. Skolēni uzzināja no kā izgatavo finieri un kur to var izmantot.
Skolēniem ļoti patika čiekuru vanna un dažādās spēlas, kas bija izgatavotas no koka. Interesanti bija skatīties kā ar zāģiem no koka tiek veidotas skulptūras.
Klases audzinātāja Ilze Ivanova.

18.09.2020.

"Mežs ienāk Jelgavā"

Karjeras izglītība

2020.gada 18.septembrī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 5.m1 klase apmeklēja pasākumu "Mežs ienāk Jelgavā 2020".
Šogad pasākuma moto bija „Koks ir vairāk!”. Skolēni varēja atraktīvā veidā iepazīt meža nozares aktualitātes, piedalīties radošās darbnīcās un izzinošās aktivitātēs.
Klases audzinātāja Solvita Romanova.

20.03.2020.

Atvērto durvju dienas

Sakarā ar COVID-19 infekcijas izraisīto situāciju valstī, ATVĒRTO DURVJU DIENU pasākumi ir atcelti uz nenoteiktu laiku.
Sekojiet līdzi informācijai: http://www.niid.lv/infodienas, mācību iestāžu mājas lapās vai sazinoties e-klasē, ar skolas karjeras konsultanti Zentu Valteri.

10.03.2020.

Ģeologa profesija – šodien pieprasīta

Ģeologa profesija

Ar dinamisko un interesanto ģeologa profesiju, studiju iespējām vidusskolēnus iepazīstināja LU Ģeoloģijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas nodaļas pasniedzējs Ģirts Stinkulis.
Šī profesija ieinteresēs tos, kam patīk analītisks, tomēr radošs darbs. Viena no retajām, kas tiek uzskatīta par romantiskām profesijām, jo pētījumu pamatā ir ekspedīcijas.
Video materiālā skolēni iepazinās ar zemes zinātņu nozares daudzveidību un saistītajām disciplīnām, piemēram, inženierģeoloģiju, hidroģeoloģiju, vēsturisko ģeoloģiju, militāro ģeoloģiju, paleontoloģiju, jūras ģeoloģiju, vulkanoloģiju u.c.
Pateicamies LU pasniedzējam Ģ.Stikulim par izzinošu un interesantu stāstījumu!
Skolas karjeras konsultante Zenta Valtere

28.02.2020.

Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra apmeklējums

Karjeras izglītība

11.klašu skolēni apmeklēja LU Akadēmiskā centra Dabas māju un Zinātņu māju Torņkalnā, kas ir viens no modernākajiem studiju un pētniecības centriem Ziemeļeiropā, kurā koncentrēti vienuviet eksakto un medicīnas studiju un pētniecības virzieni.
Mācību ekskursiju vadīja paši studenti, kuri iepazīstināja ar studiju vidi un ikdienu.
Skolēni iepazinās ar moderni aprīkotajām laboratorijām, auditorijām, bibliotēku. LU Dabas mājā ar Bioloģijas, Ķīmijas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātēm, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļu. LU Zinātņu mājā ar Medicīnas, Fizikas, Matemātikas fakultātēm.
Pēc mācību ekskursijā redzētā ir viela pārdomām, laiks izvērtēt savas zināšanas, pielikt pūles, lai izvirzītu mērķus savas karjeras veidošanā.
Skolas karjeras konsultante Zenta Valtere

25.02.2020.

Profesiju karuselis

Profesiju karuselis Jelgavas Tehnikuma audzēkņi, skolotāji un karjeras konsultante mūsu skolas 9.klases iepazīstināja ar apgūstamo profesiju daudzveidību, nepieciešamajām prasmēm un profesionālās izglītības mācību programmām. Tika prezetētas deviņas profesijas: datorsistēmu tehniķis, automehāniķis, inženierkomunikāciju tehniķis, mēbeļu galdnieks, viesmīlis pakalpojumu speciālists, apdares darbu tehniķis, programmēšanas tehniķis, autodiagnostiķis, mērniecības tehniķis. Interesanti bija iejusties mērniecības tehniķa profesijā, kurā apmācības notiek pirmo gadu. Skolēni pie katras profesijas stenda aizpildīja darba lapas, atjautīgākās un čaklākās komandas tika pie balvām. Piedāvātās profesijas ir aktuālas un pieprasītas darba tirgū.
Tagad svarīgākais 9.klašu skolēniem ir pieņemt lēmumu savas karjeras veidošanā:
- turpināt mācības vidusskolā un pēc tās absolvēšanas startēt kādā no augstskolām vai
- izvēlēties apgūt profesionālo vidējo izglītību.
Paldies visiem Jelgavas Tehnikuma pasniedzējiem un audzēkņiem par sadarbību!
Skolas karjeras konsultante Zenta Valtere

19.02.2020.

Atvērto durvju dienas - seko informācijai un piedalies!

Atverto durvju dienas

Latvijas Jūras akadēmijā:
- 8., 9., 10.kl. 20.03.2020., 17.04.2020., 15.05.2020.
- 12.kl. 12.03.2020., 16.04.2020., 14.05.2020.
Valsts pārvaldes iestādēs:
- 1.04. - 3.04.2020.
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte:
- 27.03.2020. plkst.10.00 - 14.00
Sīkāka informācija pie skolas karjeras konsultantes Zentas Valteres 110. kabinetā

18.02.2020.

Karjeras izglītība 10.a, 10.i, 11.i, 11.a klasēm.

Karjeras izglītība

LLU Veterinārmedicīnas fakultāte ir vienīgā fakultāte Latvijā, kas piedāvā studijas, kuras beidzot iegūst kvalifikāciju veterinārārsts.
Par iespējām apgūt šo profesiju stāstīja šīs fakultātes docents Oskars Kozinda.
Vidusskolēni ar interesi noskatījās Veterinārmedicīnas fakultātes reklāmas videomateriālu. Pārsteigumu izraisīja fakts, ka studiju laikā topošie veterinārārsti apgūst 99 mācību priekšmetus. Studijas nav vieglas, bet ļoti interesantas. Beidzot studijas ir plašas iespējas atrast darbu, dibināt savu privātpraksi, strādāt citās klīnikās, Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārajā dienestā, kā arī veidot savu karjeru veterinārmedicīnas zinātnē. Lai pievērstos studijām veterinārmedicīnas fakultātē, jau šodien skolā cītīgi jāmācās ķīmija, anatomija, bioloģija, fizika.
Skolas karjeras konsultante Zenta Valtere

20.01.2020.

Ēnu diena

Ēnu_diena

Aicinām skolēnus pieteikties Ēnu dienai!
Ēnu diena visā Latvijā norisināsies 12.februārī.
Ja ir kādi jautājumi, sazinieties ar pedagogu - karjeras konsultanti Zentu Valteri (110.kabinetā).

23.01.2020.

Izglītības un zinātnes ministrija aicina uz Ēnu dienu!

Kurā izglītības iestādē jāmācās, lai kļūtu par ministru? Kāda izglītība nepieciešama, lai varētu strādāt ministrijā? Šādus un līdzīgus jautājumus skolēni uzdod, viesojoties Izglītības un zinātnes ministrijā. Lieliska iespēja uzzināt atbildes ir - piedalīties karjeras izglītības programmā “Ēnu diena”.
Ēnotāji var pieteikties uz vakancēm no 24. līdz 27.janvārim, no 31.janvāra līdz 3.februārim, savukārt vēl 7.februārī būs iespējams pieteikties nejaušajam ēnotājam.

21.01.2020.

Karjeras izglītība

Ēnu_diena

21.janvārī 5.a un 5.m2 klasēm notika informatīva lekcija par ĒNU DIENU 2020 Latvijā.
Skolas karjeras konsultante Zenta Valtere

18.01.2020.

Ēnu diena Šveicē

Skolēniem būs iespēja ēnot piecus RTU zinātniekus Eiropas Kodolpētniecības centrā Šveicē.
2020.gada 22.janvārī – Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) pieciem vidusskolēniem piedāvā iespēju uzzināt, kā strādā zinātnieki pasaulē lielākajā zinātniskajā laboratorijā – Eiropas Kodolpētniecības centrā (CERN), piesakoties kļūt par viņu ēnām un īsi pēc Ēnu dienas – 18.februārī – doties uz Šveici un klātienē iepazīt zinātnieku ikdienu CERN.
Pieteikšanās vakancēm mājaslapā enudiena.lv tiks atvērta 24.janvārī, un pretendentiem vakancēm jāpiesakās līdz 27.janvārim.

18.01.2020.

GRINDEKS – piesakies laicīgi!

Šī ir unikāla iespēja saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, piemēram, ko tieši analizē ķīmiķis analītiķis, kā uzvedas mikroorganismi dažādās vidēs un kāds ir reaktora darbības princips. Projekta "Profesiju dienas skolēniem" dalībnieks varēs praktiski pielietot skolā iegūtās zināšanas, kopā ar "Grindeks" darbinieku pildot ikdienas darba pienākumus.
"Profesiju dienas skolēniem" 2020.gadā norisināsies no 12.februāra līdz 11.martam. Lai pieteiktos projektam, 9.-12.klašu skolēniem no Latvijas skolām līdz 2020.gada 26.janvārim jāsūta pieteikums un motivācijas vēstule uz profesiju.dienas@grindeks.lv. Motivācijas vēstulē jāatbild uz jautājumiem: "Kāpēc Tu vēlies tuvāk iepazīt "Grindeks"?" un "Kāpēc Tevi interesē konkrētā profesija?".

15.01.2020.

Karjeras izglītība

karjera

Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes - ENAP izmeklētāja, Ņina Polovinska viesojās pie 11.i un 12.i klasēm.
Interesanto un izzinošo stāstījumu par intelektuālo īpašumu, preču zīmēm, to viltojumiem, papildināja izmeklētājas līdzpaņemtie uzskates materiāli un video.
Skolēni apskatīja, kādi ir zīmolu viltojumi - apģērbā, parfimērijā, rotaļlietās, pārtikas precēs. Uzzināja cik apjomīgs un grūts darbs ir jāiegulda policijai, lai atklātu un pierādītu preces viltojumu, krāpšanos, zagšanu un citus ekonomiskos noziegumus.
Izmeklētāja, dalījās savā pieredzē un iepazīstināja skolēnus ar iespējām saistīt savu karjeru ar darbu policijā.
Skolas karjeras konsultante Zenta Valtere

14.01.2020.

Karjeras izglītība

Zemessargi

10.a un 11.a klašu skolēni karjeras izglītības nodarbībā iepazinās ar Zemessardzes 52.Kaujas atbalsta bataljona zemessargiem, kuri pārsteidza skolēnus, ierodoties skolā pilnā ekipējumā. Pulkvežleitnants Arvis Zīle stāstīja par Zemessardzi, kā par lielāko Nacionālo bruņoto spēku struktūru, par iespēju katram Latvijas pilsonim brīvprātīgi kalpot savai valstij.
Par savām gaitām Zemessardzē, par iespējām apgūt jaunas prasmes (pirmās palīdzības sniegšanā, jaunu tehnoloģiju pielietošanā), iegūt teorētiskas zināšanas, saturīgi pavadīt brīvo laiku, dalījās mūsu skolas absolvents Edgars Žulpa. Edgars jau vidusskolas laikā spēja savienot mācību procesu ar darbošanos Zemessardzē, ko turpina darīt, studējot LLU Tehniskajā fakultātē, apgūstot mašīnu projektēšanas un ražošanas profesiju. Zemessardzē ir iespēja apgūt dažādas specialitātes, netraucējot mācību procesam vidusskolā. Tālākā nākotnē ir iespēja saistīt savu karjeru ar aizsardzības jomu, studējot Aizsardzības akadēmijā.
Pateicamies Zemessargiem par vērtīgo nodarbību!
Skolas karjeras konsultante Zenta Valtere

03.12.2019.

Par studiju iespējām Rīgas Stradiņa Universitātē

lekcija

Par mērķiem, izaicinājumiem un studēt iespējām ar 11., 12.klašu skolēniem savā pieredzē dalījās Stradiņu universitātes medicīnas 2.kursa studente Līga un Ludmila, kura mācās studiju programmā "Starptautiskās attiecības Eiropas studiju programma".
Meitenes parādīja videomateriālu par studentu dzīvi un mācību procesu, kā arī uzdāvināja bukletus, kur skolēni varēs atrast visu nepieciešamo informāciju, izvēlōties studēt kādā no piedāvātajām RSU studiju programmām.
Karjeras konsultante Zenta Valtere

28.11.2019.

Lekcija

lekcija

Par iespējām 10. un 11. klašu skolēniem piedalīties brīvprātīgajā darbā, attīstīt prasmes komandas vadībā, pasākumu organizēšanā un projektu vadībā stāstīja biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" jaunatnes vadītāja Sigita Skujiņa.
Skolēni noskatījās video par Sarkanā Krusta vēsturi pasaulē un Latvijā, par LSKJ programmām un jauniešu aktivitātēm.
Vidusskolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas veselības veicināšanā un prasmes pirmās palīdzības sniegšanā. Drosmīgākie un zinošākie saņēma atstarotājus ar LSK logo.
Savu ieinteresētību piedalīties LSK brīvprātīgajā darbā un dibināt Jelgavas Jaunatnes nodaļu, izteica piecpadsmit skolēni. Dibināšanas sapulce plānota šā gada 5.decembrī.
Paldies Sigitai Skujiņai par lietderīgu un kvalitatīvu lekciju!
Karjeras konsultante Zenta Valtere

19.11.2019.

Karjeras izglītība

karjera

Vidusskolēniem, kuri papildus obligātajai mācību programmai apgūst arī CNC manuālo programmēšanu, bija iespēja piedalīties projekta "Metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar viedajām tehnoloģijām atbilstoši Industrijas 4.0 vajadzībām" noslēguma pasākumā ZRKAC.
Viņi uzzināja par karjeras iespējām metālapstrādes nozarē, par nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, apgūstot CNC operatora profesiju, kurā pielieto augstās tehnoloģijas ražošanā. ZRKAC direktora vietniece Skaidrīte Bukbārde iepazīstināja ar projekta īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem.
Mūsu skolas direktora vietnieks IT jomā Kaspars Antonevičs atraktīvā veidā iepazīstināja ar skolas "Industrija 4.0" inženierzinātņu tehnoloģijām, to apguvi un ieviešanu mācību procesā jau no 1.klases.
Par "Industrija 4.0" pilnīga dzīves cikla menedžmentu stāstīja Lauris Kārkliņš no SIA PLM Group Latvija Jaunās biznesa nodaļas.
Savukārt, kā metālapstrādes nozare izskatīsies pēc 10 gadiem, ieskicēja Jānis Markus, Rīgas Valsts tehnikuma Mašīnbūves nodaļas vadītājs.
Pasākuma otrajā daļā skolēni iesaistījās Pasaules kafejnīcas jeb Word cafe metodes diskusijā. Grupās dalījās ar idejām, pārrunāja iepriekš dzirdēto, atbildēja uz ZRKAC karjeras konsultantes, Līgas Dambergas sagatavotajiem jautājumiem.
Pasākuma noslēgumā izglītības iestādes saņēma "Industrijas 4.0 izaicinājums" metodiskos materiālus.
Paldies organizatoriem un lektoriem par izzinošo un vērtīgo pasākumu!
Skolas karjeras konsultante Zenta Valtere

13.11.2019.

Skolā viesojās NBS gaisa spēku Aviācijas eskadriļas karavīri

NBS

2019.gada 13.novembrī pie vidusskolniekiem viesojās NBS gaisa spēku Aviācijas eskadriļas karavīri.
Skolēniem bija iespēja iepazīties ar Aviācijas eskadriļas komandas darbu, pienākumiem, nepieciešamo ekipējumu, veicot glābšanas darbus katastrofās un dažādos negadījumos, glābjot cilvēku dzīvības.
Skolēni iepazinās ar pilota, komandiera un glābēja profesijām, uzzināja par izglītības iespējām un nepieciešamajām prasmēm, rakstura īpašībām, izvēloties veidot savu karjeru gaisa spēku Aviācijā.
Tika demonstrēts video par glābšanas darbiem jūrā, ugunsgrēku likvidēšanu, nelaimē nonākušos cilvēku transportēšanu ar speciāli aprīkotiem helikopteriem.
Tikšanās noslēgumā skolēni individuāli pārrunāja sev interesējošos jautājumus, iepazinās ar darba ekipējumu. Katrs skolēns atmiņai saņēma atstarotāju un pildspalvu.
Vislielākais paldies Aviācijas eskadriļas karavīriem par mums veltīto laiku un izzinošo tikšanos!
Skolas karjeras konsultante Zenta Valtere

05.11.2019.

Karjeras izglītības mācību ekskursija

Ekskursija 10i 12i

Ekskursija notika skolas sadarbības partneru, "Kampaņa mācies būvniecību" ietvaros.
10.i, 12.i klases skolēni apmeklēja SIA "Salaspils siltums" pirmo saules enerģijas staciju Latvijā. Skolēni apskatīja aktīvo laukumu ar 1720 uzstādītajiem saules kolektoriem. Iepazinās ar siltumenerģijas apgādes inovatīvo darba procesu.
Uzņēmuma sabiedrisko attiecību vadītāja Renāte un energoefektivitātes speciāliste Ilze iepazīstināja skolēnus ar profesijām, atjaunojamo resursu, energoefektivitātes, vides zinātņu jomās, dalījās pieredzē, izvēloties savu profesiju un veidojot karjeru šajā nozarē. Nodarbības noslēgumā skolēni noskatījās video materiālu par videi draudzīga uzņēmuma SIA "Siltums" attīstību, par uzņēmu, kurš ir saņēmis Pasaules izcilības balvu enerģētikā.
Skolas karjeras konsultante Z.Valtere

01.11.2019.

9.b klases karjeras izglītības mācību ekskursija

Pirmais apmeklējums Latvijas dzelzceļa un vēstures muzejs. Skolēni iepazinās gan ar ārā izstādīto ekspozīciju, gan izstaigāja, pildot darba uzdevumus, muzeja ekspozīciju telpās. Skolēni piedalījās interaktīvajā nodarbībā.
Nodarbības 1.daļā bija interaktīva tiešsaites prāta spēle ar mobilo telefonu. Bija dažādi jautājumi saistīti ar dzelzceļa profesijām, vēsturiski un mūsdienās, kas rosināja skolēnus domāt par savas nākotnes profesijas izvēli.
Nodarbības 2.daļā ar foto orientēšanās palīdzību bija jānoskaidro: dažādas dzelzceļa profesijas, darba pienākumi, darba vide, darba instrumenti.
Nodarbības noslēgumā skolēni aizpildīja personības īpašību testu. Šajā testā varēja noskaidrot, vai skolēnam piemīt tās rakstura īpašības, kas nepieciešamas, lai strādātu uz dzelzceļa un vispār, vai tas darbs ir piemērots tieši viņam.
Otrai apmeklējums, turpat, pārejot ielu bija Latvijas Nacionālā bibliotēka. Mūs sagaidīja LNB gide - Aiva Stūrmane, kura ir mūsu skolas absolvente. Ekskursijas sākumā, uzbraucot 11.stāvā, skolēni baudīja skaisto Rīgas panorāmu, redzēja slaveno Aigara Bikšes tēlniecības darbu "Divi Raiņi". Lielais un mazais Rainis - ir iemīļota vieta LNB apmeklētājiem, kur fotografēties.
Iepazina "Gaismas pils" arhitekta, Gunāru Birketa radošo personību.
Daudzi no skolēniem pirmo reizi apmeklēja LNB, tāpēc skolēnos pārsteigumu izraisīja ēkas centrālajā daļā izvietotā stikla konstrukcija, piecu stāvu augstumā - "Tautas grāmatu plaukts", kur glabājas daudzās cilvēku saziedotās grāmatas (pašlaik nav aizpildīti tikai divi plaukti) ar ziedotāju vēlējumiem, personiskiem stāstiem par Latvijas kultūru un vēsturi. Katra grāmata un ziedotājs ir reģistrēti speciāli tam paredzētajā katalogā.
Skolēnu īpaša interese bija, kad 5.stāvā redzējām Krišjāņa Barona Dainu skapi, kas ir pasaules kultūras sastāvdaļa. Bet vislielāko apbrīnu izraisīja pati mazākā LNB grāmatiņa (miniatūrgrāmatiņa), tā ir Tēvreize 7 valodās.
Piepildīta, izzinoša un vērtīgi pavadīta diena.
Paldies projektam "Latvijas skolas soma"!
Skolas karjeras konsultante Z.Valtere

18.10.2019.

Karjeras nedēļa 2.m2 klasē

karjeras nedēļa 2.m2Karjeras nedēļa 2.m2 klasei bija diezgan piepildīta, interesanta un izzinoša. Mēs viesojamies LLU Meža fakultātes katedrā, pateicoties klases vecākam. Pie mums ar savu stāstījumu ieradās vecāki ar dažādām profesijām: pavārs, elektriķis, "Jelgavas ūdens" tehnoloģijas inženieris, Zemessardzes pārstāvis.
Skolēni ir patiesi iedvesmoti!
Skolotāja Oļesja Ostrovska

18.10.2019.

Karjeras diena "IT inženierzinātnes"

karj diena

6.klases šodien savā skolā iepazinās ar Tehniskās jaunrades programmām "IT inženierzināntes". Bija iespēja sevi pārbaudīt, ko nozīmē darboties komandā un radīt savu produktu.
Iepazinās arī ar jaunāko tehnoloģisko aprīkojumu.Tā bija iespēja katram labāk izprast savus dotumus, spējas, vēlmes darboties IT jomā.
Karjeras konsultants Zenta Valtere

17.10.2019.

Nākotnes profesijas

karj diena

17.10. 2019. skolas aktu zālē 8.klašu skolēni prezentēja nākotnes profesijas.
8.a - Datu zinātnieks. Skolēni bija sagatavojuši plakātu ar profesijas un darba vides aprakstu, minējuši profesijai nepieciešamās rakstura īpašības un iespējamo atalgojumu strādājot šajā profesijā. Saņēma diplomus nominācijā - informatīvākā prezentācija.
8m2 – Nanomediķis. Skolēni bija sagatavojuši atraktīvu, izsmeļošu prezentāciju. Klases prezentācija izcēlās ar komandas saliedētību un komandas vizuālo noformējumu (specapģērba elementiem). Saņēma diplomu nominācijā - izzinošākā prezentācija.
8.m1- Alternatīvās enerģijas konsultants. Skolēni bija sagatavojuši izsmeļošu, apjomīgu Powerpoint prezentāciju. Saņēma diplomu nominācijā - plašākā prezentācija.
8.b - Atmiņas ķirurgs. Skolēni bija sagatavojuši atraktīvu, teatralizētu prezentāciju "3. cēlienos", bija iekļauta arī Powerpoint prezentācija , kas izsmeļoši atspoguļoja profesijas aprakstu, darba vidi, nepieciešamos eksaktos mācību priekšmetus un rakstura īpašības, kādas nepieciešamas izvēloties šo profesiju. Saņēma diplomu nominācijā - atraktīvākā prezentācija.
Karjeras konsultants Zenta Valtere

16.10.2019.

Tikšanās ar uzņēmēju

tikšanās ar uznēmējs

Juris Griķis. Jelgavnieks,LLU absolvents, veiksmīgs uzņēmējs, zīmola "Nakts Mēbeles" un "Heavens" radītājs, viesojās pie skolas 9. klašu skolniekiem.
Uzņēmēja stāsts par izaicinājumiem veiksmīgai uzņēmējdarbībai, par idejām, mērķiem un sapņiem, par godīgumu un saskarsmes prasmēm, par komunikāciju.
Karjeras konsultants Zenta Valtere

16.10.2019.

Karjeras diena 2.m2 klasē

karj diena

Karjeras nedēļas ietvaros 2.m2 klase 16.oktobrī apmeklēja LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedru. Skolēnus iepazīstināja ar kokapstrādes jomu un dažādām koka izmantošanas tehnikām. Ekskursija bija ļoti izzinoša un interesanta, daudz atklājumi skolotājiem un skolēniem.
Skolotāja Oļesja Ostrovska

15.10.2019.

Karjeras stundas 4.klasēs

karj st

11. un 12.klašu skolēni vadīja karjeras stundu 4.klasēs. Tika prezentētas pašu veidotas video filmas par profesijām Jelgavā. Vecāko klašu skolnieki dalījās ar savu pieredzi, piedaloties dažādos projektos gan skolā, gan ārpus skolas. Tika izcīnītas arī nelielas balviņas, atbildot uz dažādiem jautājumiem, par profesijām, nepieciešamajām rakstura īpašībām, darba vidi.
Karjeras konsultants Zenta Valtere

15.10.2019.

Radošā darbnīca

rad darb

3.–5.klašu skolēni ne tikai noklausījās lekciju par animāciju radošo pasauli, profesiju daudzveidību, dažādām animāciju veidošanas tehnikām, bet arī paši piedalījās filmiņu veidošanas procesā. Ieguvuši jaunas prasmes, savas izveidotās filmiņas varēs parādīt arī vecākiem un citiem skolas audzēkņiem.
Projekta "Latvijas skolas soma" atbalsts. Karjeras konsultants Zenta Valtere

15.10.2019.

Studijas ārzemēs

lekcija

Dream FONDATION pārstāvis Aigars Asnis 12.i klasei prezentēja un dalījās ar savu pieredzi par studijām, mācību programmām Dānijā, Nīderlandē, Lielbritānijā.
Karjeras konsultants Zenta Valtere

14.10.2019.

Ideju stabs

ideju stabs

Karjeras nedēļas ietvaros, skolēniem bija iespēja izteikt savu viedokli - vai jauniešiem ir pieejamais atbalsts, lai justos droši par savu nākotni darba tirgū. Atbildes uz jautājumiem skolēni varēja paust starpbrīžos uz „Ideju staba”. Paldies visiem, kuri atbildēja uz viesiem 4 jautājumiem. Sniegtās atbildes tiks apkopotas un iekļautas Latvijas Nacionālajā ziņojumā.
Karjeras konsultants Zenta Valtere

01.10.2019.

Būvniecība

Būvniecība

Pie 12.i.šodien viesojās mūsu sadarbības partneri ar kampaņu "Mācies būvniecību". "Building Desing and Construction Council" pārstāve Gunita Jansone šodien uz skolu ataicināja bijušo Jelgavas 5.vidusskolas un arī LLU absolventu, SIA Strandeck vadītāju Artjomu Samarinu. Artjoms dalījās ar iedvesmas stāstu par karjeras veidošanos no skolnieka līdz LLU studentam, šodien jau lielas būvkompānijas vadītājam. A.Samarins ir uzņēmējs, būvinženieris. Viņš iepazīstināja skolēnus ar SIA Strandeck lielākajiem realizētajiem projektiem. Pastāstīja par aizraujošo būvniecības nozari, kurā nav ikdienas rutīnas, bet daudz radošuma. Par profesiju daudzveidību būvniecības nozarē, par izaugsmes iespējām un iespējām papildināt savas zināšanas ārvalstīs. Par iespējām vienlacīgi savienot darbu ar atpūtu, jo uzņēmumam ir arī būvobjekti ārpus Latvijas. Būvniecība ir un būs - tā par nākotnes iespējām, izvēloties veidot karjeru būvniecības nozarē rezumēja A.Samarins!
Karjeras konsultante Zenta Valtere

25.09.2019.

Medijpratība

Medijpratība

24.09.2019. 11.i un 11.a klašu skolēni piedalījās un līdzdarbojās mācību nodarbībā par medijpratību un kritisko domāšanu. Nodarbību vadīja žurnāliste K.Stepanova, skolēni uzzināja kā atšķirt patiesas ziņas no reklāmām, kas ir laba žurnālistika, par informācijas ticamību sociālajos tīklos. Nodarbība viennozīmīgi mudināja skolēnus domāt un mācēt atšķirt dažāda veida nepatiesu saturu internetā.
Autors: Zenta Valtere.

20.09.2019.

"Pupuchi"

Pupuchi

Jaunsvirlaukas pagastā apmeklējām cūku pupu kraukšķu ražotni "Pupuchi". Skolēni piedalījās meistarklasēs, iejutās uzņēmēju, ražotāju un pārtikas tehnologu lomā.
Projekta "Latvijas skolas soma" atbalsts.
Autors: Zenta Valtere

17.09.2019.

Koka būvniecība

Karjeras izglītība

Karjeras izglītības ietvaros pie 10.a un 10.i klasēm viesojās Kristaps Ceplis, biedrības "Zaļās mājas" vadītājs, kurš pastāstīja par būvniecības ikdienas praksi, izaicinājumiem un iespējām apgūt koka būvniecības nozari; Kārlis Pugačovs - inženierzinātņu maģistrs, inženieris Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtā - demonstrēja koksnes elementu stiprību. Arī skolēni varēja izmēģināt pārbaudīt dažādas koksnes izturību.
Karjeras konsultante Zenta Valtere