Kontaktinformācija

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde

"Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola"


Sekretāre - Daiga Sabule, t.63046651

Sekretāre - Kristīne Prulle, t.63045548

Dežurants - t.63046649


Skolas vadība

Skolas direktore Baiba Balode-Lukjanska

e-pasts baiba.balode-lukjanska@izglitiba.jelgava.lv, t.63046651

Pieņemšanas laiks pēc iepriekšējas vienošanās. 114.kab.


Direktores vietniece izglītības jomā 1.-6.klasēs Inta Leilande

e-pasts inta.leilande@izglitiba.jelgava.lv, t.63046580

Pieņemšanas laiks: pirmdienās plkst.14.00 - 15.00. 118.kab.


Direktores vietniece izglītības jomā 7.-12.klasēs Inga Vika

e-pasts inga.vika@izglitiba.jelgava.lv, t.63046580

Pieņemšanas laiks: pirmdienās plkst.14.00 - 15.00. 118.kab.


Direktores vietniece izglītības jomā (audzināšanas jomā) Ināra Radčenko

e-pasts inara.radcenko@izglitiba.jelgava.lv, t.63046651

Pieņemšanas laiks: pirmdienās plkst.14.00 - 15.00. 201.kab.


Direktores vietniece izglītības jomā (audzināšanas jomā) Aija Treija

e-pasts aija.treija@izglitiba.jelgava.lv, t.63046651

Pieņemšanas laiks: pirmdienās plkst.14.00 - 15.00. 201.kab.


Direktores vietnieks izglītības jomā (IT jomā), Tehniskās jaunrades programmas "IT/Inzenerzinātnes" vadītājs Kaspars Antonevičs

e-pasts kaspars.antonevics@izglitiba.jelgava.lv, t.63046651

Pieņemšanas laiks: pirmdienās plkst.14.00 - 15.00. 115.kab.


Direktores vietniece izglītības jomā (IT jomā) Solvita Romanova

e-pasts solvita.romanova@izglitiba.jelgava.lv, t.63046651

Pieņemšanas laiks: pirmdienās plkst.14.00 - 15.00. 115.kab.


Direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Jevgeņija Papina

e-pasts jevgenija.papina@izglitiba.jelgava.lv, t.63046651

Pieņemšanas laiks: pirmdienās plkst.14.00 - 15.00. 019.kab.


Jauniešu uzņēmējdarbības un karjeras motivācijas centrs (JUKMC)

e-pasts: uznemejdarbibas.centrs@jtv.lv


Direktores vietniece, JUKMC vadītāja Nataļja Buļipopa

e-pasts natalja.bulipopa@izglitiba.jelgava.lv, t.20554566

Pieņemšanas laiks: pirmdienās plkst.14.00 - 15.00.


JUKMC izglītības metodiķe Daiga Bukonte

e-pasts daiga.bukonte@jtv.lv, t.28783500

Pieņemšanas laiks: pirmdienās plkst.14.00 - 15.00.


Atbalsta komanda

Izglītības psiholoģe Inga Krūmina

e-pasts inga.krumina@jtv.lv


Izglītības psiholoģe Ludmila Soldatenoka

e-pasts ludmila.soldatenoka@jtv.lv


Speciālā pedagoģe Dace Pētersone Gūtmane

e-pasts dace.petersone-gutmane@jtv.lv


Skolotāja-logopēde Sandra Veikiptere

e-pasts sandra.veikiptere@jtv.lv


Skolotāja-logopēde Ingrīda Šmite

e-pasts ingriga.smite@jtv.lv


Pedagoga palīgs Ilze Saulāja

e-pasts ilze.saulaja@jtv.lv


Pedagoga palīgs Inita Baumane

e-pasts inita.baumane@jtv.lv


Pedagoga palīgs Ilze Mame

e-pasts ilze.mame@jtv.lv


Pedagoga palīgs Maruta Gāle

e-pasts maruta.gale@jtv.lv


Pedagoga palīgs Imanta Everte

e-pasts imanta.everte@jtv.lv


Pedagoga palīgs Ilona Blumberga

e-pasts ilona.blumberga@jtv.lv


Pedagoga palīgs Juta Adriana Grigaļeviča

e-pasts juta.adriana-grigalevica@jtv.lv


Sociālā pedagoģe Ance Ventiņa-Blevaite

e-pasts ance.ventina-blevaite@jtv.lv


Sociālā pedagoģe Daiga Antonova

e-pasts daiga.antonova@jtv.lv


Skolas māsa Inese Balode

e-pasts inese.balode@jtv.lv


Bibliotekāre Anita Kalēja

e-pasts anita.kaleja@jtv.lv


Bibliotekāre Sārma Birzniece

e-pasts sarma.birzniece@jtv.lv


Karjeras konsultante Kristīne Kalniņa

e-pasts kristine.kalnina@jtv.lv