Informācija par skolēnu kavējumiem un to attaisnošanu

Izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums:

  1. izglītojamā kavējumu gadījumā līdz plkst.10.00 informēt klases audzinātāju par neierašanās iemeslu;
  2. izglītojamā stundu kavējumus, tajā skaitā veselības traucējumu dēļ, līdz 5 mācību dienām apliecināt e-klasē kā kavējuma pieteikumu, īsziņas veidā vai iesniedzot attaisnojošu vecāku zīmi klases audzinātājam uzreiz pēc ierašanās skolā (ar 08.02.2024.rīkojuma Nr.26 grozījumiem);
  3. izglītojamā stundu kavējumus veselības traucējumu dēļ ilgāk par 5 mācību dienām apliecināt ar ārsta zīmi, to iesniedzot klases audzinātājam uzreiz pēc ierašanās skolā (ar 08.02.2024. rīkojuma Nr.26 grozījumiem).