Valsts pārbaudes darbi (VPD)

Valsts pārbaudījumu norises kārtība

Dokuments

Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību

Dokuments

Valsts pārbaudes darbi 2023./2024. mācību gadā

Informācija