Foto galerija - 01.2018. -

Izstāde "Trejdegsnis 2017". 26.01.2018. (4 bildes)

Mūsu skolas abi vizuālās mākslas pulciņi piedalījās starptautiskajā bērnu un jauniešu izstādē "Trejdegsnis 2017" "Ko mums māca un pasaka pasaka". Bija iesniegti vairāk kā 600 jauno mākslinieku darbi no Igaunijas, Indijas, Lietuvas, Polijas, Slovēnijas, Rumānijas un 58 Latvijas izglītības iestādēm un kolektīviem. No tiem izstādē eksponēti 350 darbi.
Mūsu skolas 8.m klases meitenes Viktorija Larkina un Alise Gatiņa 26.01.2018. Rīgas Rātsnamā saņēma atzinības rakstus par dalību izstādē.


Skatuves runas konkurss. 19.01.2018. (53 bildes)

19.janvārī aktu zālē valdīja klusa un romantiska gaisotne - apmēram 70 1.-9. klašu skolēni ar sevis izvēlētu dzejoli piedalījās skatuves runas konkursā. Saistīt publikas uzmanību ar vārdu, atrast savu balsi, prast koncentrēties, bet reizē brīvi komunicēt ar skatītāju - šīs iegūtās prasmes ir balva ikvienam, kas konkursā piedalās. Bet šoreiz tika noteikti arī veiksmīgākie runātāji katrā vecumu grupā.

1.-4. klašu grupā:

  1. vieta Raivo Zimelis (3.m)
  2. vieta Evelīna Ribčinska (4.m)
  3. vieta Marta Patrīcija Evarte (2.m2)

5.-7. klašu grupā:

  1. vieta Sandis Promolds (5.m1)
  2. vieta Henrijs Strods (5.m1)
  3. vieta Samanta Gindra (7.m)

8.-9. klašu grupā:

  1. vieta Ieva Nanija Gringofa (8.m)
  2. vieta Romāns Ralfs Mitins (9.m) un Jana Gucaļenko (9.m)
  3. vieta Laura Voliņeca (8.m)

Barikāžu laika atceres pasākums. 23.01.2018. (19 bildes)

Fotogrāfēja Jānis Grāvītis (12.i)


2023./2024. 09 10 11 12 01 02 03 04

2022./2023. 09 10 11 01 02 03 04 05 06

2021./2022. 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

2020./2021. 09 10 11 12 01 02 03 04 05

2019./2020. 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

2018./2019. 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

2017./2018. 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06