Foto galerija - 03.2019. -

Pirmais Latvijas skolu Atvērto datu hakatons, 29.03.2019. (4 bildes)

mūsu skolu pārstāvēja komanda "StaySafe". Pamatideja: 24 dienās radīt laikmetīgus datu projektus un iegūt prasmes, kas iesaista nākotnes sabiedrības izaicinājumu risinājumos. Komanda “StaySafe” izveidoja Latvijas atkritumu vizualizācijas mājaslapu, kurā tiešajā laikā var sekot un apzināties atkritumu šķirošanas problēmu un izmērus. Ar mājas lapu var iepazīties šeit: https://hackathon.konsoft.eu.

Komanda, neoficiāli iegūstot 4.vietu, (Kristiāns Vinters (9.m), skolotājs Ivars Bahmanis) izcīnīja:

Atvērtie dati ir brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām. Atvērto datu pieeju var attiecināt uz visu informāciju, kuru valsts iestāde publicē Latvijas Atvērto datu portālā https://data.gov.lv/lv, piemēram, publiskiem reģistriem un valsts informācijas sistēmu publiskajām daļām, pētījumiem, statistiku, tabulām utt. Pieejas pamatā ir ideja, ka informācija sabiedrībai ir jānodod tādā formā, lai to varētu apstrādāt.


Ģ.Eliasa un LDZ muzeji (projekts "Skolas soma"), 22.03.2019. (17 bildes)


Talantu parāde (1.-4.kl.), 22.03.2019. (53 bildes)


"Ķīnas māksla", 8.a, 20.03.2019. (9 bildes)


10.-11.kl. konference "Līdz ausīm Jelgavā". 19.03.2019. (13 bildes)

Konference starpdisciplinārās stundas "Līdz ausīm Jelgavā" videostāstu veidošana par profesijām.
Izvērtēšanai tika iesniegti 16 videostāsti par dažādām profesijām, piemēram būvinženieris, IT administrators, medicīnas darbinieki, pavāri, banku darbinieki u.c.
Skolēni konferencē dalījās pieredzē par darbu pie video materiāla veidošanas, vērtēja komandas sadarbību, ieguva jaunas komunikāciju prasmes, izmantoja savas ekonomikas un matemātikas zināšanas, tās pielietojot reālā darba procesā.
Labāko videostāstu darba grupas tika pie mazām veicināšanas balvām.


Absolventu kauss, 09.03.2019. (41 bilde)


2023./2024. 09 10 11 12 01 02 03 04

2022./2023. 09 10 11 01 02 03 04 05 06

2021./2022. 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

2020./2021. 09 10 11 12 01 02 03 04 05

2019./2020. 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

2018./2019. 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

2017./2018. 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06