Foto galerija - 03.2020. -

Draudzīgā aicinājuma akcija, 17.03.2020. (4 bildes)


Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā attīsta saskarsmes prasmes, 11.03.2020. (6 bildes)

Arvien biežāk un biežāk sabiedrībā tiek runāts par vardarbību vienaudžu vidū. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas pedagogiem arī nākas risināt jautājumus, kas ir saistīti ar skolēnu savstarpējām attiecībām – konfliktiem. Jāpiebilst, ka visbiežāk konflikti norisinās labāko draugu vidū, jo skolēni vēl nav tik nobrieduši, lai risinātu domstarpības, kritiski paskatoties uz savu rīcību, bet ir arī gadījumi, kad skolēni viens otru pazemo "joka pēc". Parasti tādi konflikti, ja netiek pamanīti, var ieilgt un sekas var būt pietiekami smagas. Klašu audzinātāji ar skolas atbalsta personālu, piesaistot vecākus, kopīgi iesaistās šo ķīviņu risināšanā.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā 2019./2020.mācību gadā, lai nostiprinātu skolēniem izpratni par viņu tiesībām, pienākumiem un atbildību, tika uzaicināti speciālisti, kas strādā ar skolēniem un ģimenēm, no Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupas un Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas. Jelgavas pilsētas pašvaldības policija skaidroja skolēniem par viņu tiesībām, pienākumiem un administratīvo atbildību, bet Valsts policija informēja par kriminālatbildību, kas saistās ar citu personu tiesību pārkāpšanu. Abas policijas informēja skolēnus arī par atkarību vielu lietošanas aizliegumu un skolēnu/ vecāku atbildību.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola iesaistījās arī Eiropas Sociālā fonda pasākumā "Izglītojoša nodarbība skolēniem par emocionālo veselību un ņirgāšanās profilaksi", kuras laikā pamatskolas izglītojamajiem 6.-9.klašu skolēniem bija iespēja iegūt informāciju par mobingu, pašiem piedaloties forum teātrī, mainot izspēlēto vardarbības/mobinga epizodi. Viņiem bija iespēja iesaistīties cietušā, līdzskrējēja un klusētāja lomās un piedāvāt savu variantu mobinga risināšanai. Skolēniem pašiem bija jāaizdomājas, kas ir atkarīgs no viņiem pašiem, kā jūtas apsmejamais skolēns.
Skolēni iesaistījās diskusijās un skaidroja, kas viņuprāt ir mobings , kas to rada un kas jādara katram indivīdam, lai mobingu/ vardarbību mazinātu vienaudžu vidū. Skolēni bija ļoti pārsteigti, kad pasākuma vadītāja Irina Matjuka prezentācijā parādīja viņiem 8 personu fotogrāfijas un paskaidroja, ka visus šos jaunos cilvēkus vieno tas, ka viņi tika izsmieti no vienaudžu puses, tāpēc viņi vairs nav starp dzīvajiem, jo veica suicīdu. Šis fakts skolēniem lika nopietni aizdomāties par to, kas "joka pēc" rezultātā var notikt.
Arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni atzīst, ka nevēlas nevienu aizskart, bet tikai jokojas.
Pasākumu mērķi bija:
- izskaidrot katram skolēnam, ka viņš ir personība un nevienam nav tiesības aizskart viņa cieņu un godu, pazemot viņu vai vardarbīgi izturēties pret viņu,
- katram skolēnam pašam ar cieņu jāizturas pret apkārtējām personām.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola aicina vecākus ieklausīties savu bērnu stāstījumos par to, kas notiek vienaudžu vidū, kas notiek tieši ar viņu bērnu, un, vajadzības gadījumā, griezties pēc palīdzības pie pedagogiem vai citiem speciālistiem, runāt par to, lai laicīgi pārtrauktu vardarbību pašā sākumā, nevis ļaut vardarbībai pāraugt nekontrolējamā situācijā.
Sociālais pedagogs Daiga Antonova


Ģeologa profesija – šodien pieprasīta, 10.03.2020. (3 bildes)


Speciālisti runā par psihoaktīvo vielu lietošanu pusaudžu vecumā, 10.03.2020. (11 bildes)

Tuvojas skolēnu brīvlaiks, un nav aiz kalniem arī vasara, kad skolu audzēkņiem būs daudz brīvā laika. Visiem zināms, ka jauniešiem ir vēlma izmēģināt atkarību vielas, tāpēc, lai veicinātu bērniem izpratni par atkarību kaitīgumu, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā šī gada 5.martā tika uzaicināta VSIA slimnīcas "Ģintermuiža" narkoloģe L.Petermana un psihiatrijas ārsts-rezidents Artūrs Blekte, lai runātu par psihoaktīvo vielu lietošanas ļaunumu pusaudžu vecumā.
Abi speciālisti pastāstīja 7.-8.klašu izglītojamajiem par iemesliem, kāpēc cilvēki dabīgi patīkamas izjūtas cenšas aizstāt ar atkarību vielām, un kāpēc bērns, kura organisms vēl nav nobriedis, biežāk kļūst par atkarīgu personu nekā pilngadīgie. Narkoloģe paskaidroja, ka par nobriedušu personu varētu uzskatīt jaunieti vismaz 20 gadu vecumā, jo līdz tam viņa smadzenes vēl nav pietiekami stabilas.
L.Petermana minēja piemērus no savas darba ikdienas un, atsaucoties uz pasaulē veikto pētījumu rezultātiem, informēja bērnus par atkarību izraisošām vielām un ar to saistītiem par mītiem. Viens no tiem ir pieņēmums, ka e-cigarete nav kaitīga.
Psihiatrijas ārsts - rezidents A.Blekte informēja jauniešus, ka ikdienā viņam nākas strādāt ar jauniešiem, kuri ir sākuši lietot alkoholu, vēl būdami nepilngadīgi. Alkohols, marihuāna un citas atkarības vielas var izraisīt smadzeņu saslimšanas, tai skaitā šizofrēniju. Speciālists paskaidroja, ka smadzeņu bojājumi, tad tie diemžēl var būt veselībai ļoti bīstami un neatgriezeniski.
Jaunieši ar interesi klausījās speciālistu stāstījumā, iesaistījās diskusijās, uzdeva jautājumus un guva arī atbildes. Ārsti uzsvēra, ka atkarību vielu lietošana var radīt izmaiņas jauniešu uzvedībā, jo viņi vairs nespēj kontrolēt savu uzvedību, var kļūt agresīvi, flegmatiski, neprognozējami. Tas viss negatīvi ietekmē tālāko dzīves kvalitāti.
Abi speciālisti atgādināja skolēniem, ka dažkārt arī no vienas reizes cilvēks var kļūt atkarīgs un ka mēģinājums, piemēram, alkohola pagaršošana, ir tikai vienreizējs pasākums, bet, ja tas notiek atkārtoti, tā ir lietošana vai atkarība.
2020.gada 12.martā abi speciālisti vēlreiz viesosies Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, lai pastāstītu par šiem jautājumiem 9.-12.klašu audzēkņiem.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas vadība lūdz vecākus pievērst lielāku uzmanību savu bērnu brīvā laika pavadīšanas paradumu izveidei, rosināt, dažādu kultūras pasākumu apmeklējumus, piemēram, teātris, koncerti, sporta nodarbības, iesaistīšanas brīvprātīgajā darbā, ģimenes kopā būšanā. Kā arī gribas atgādināt, ka vecāku piemērs, veido bērniem izpratni par brīvā laika pavadīšanas tradīcijām ģimenē.
Sociālais pedagogs Daiga Antonova


Talantu nedēļa, 06.03.2020. (49 bildes)


<

2023./2024. 09 10 11 12 01 02 03 04

2022./2023. 09 10 11 01 02 03 04 05 06

2021./2022. 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

2020./2021. 09 10 11 12 01 02 03 04 05

2019./2020. 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

2018./2019. 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

2017./2018. 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06